Covid-19 effects on life-quality

Vertikals logo

För cirka ett år sedan fick vi, Charlotta Mellander och Jonna Rickardsson, ett generöst bidrag från Kampradstiftelsen, för forskning där vi ska kartlägga hur pandemin påverkade de äldre i landet. En underliggande hypotes i arbetet är att platsen man bodde på kan ha spelat roll, eftersom livssituationen kan ha påverkats på olika sätt till exempel beroende på om man bodde i stan eller på landsbygden. Att hålla fysisk distans kan ju vara enklare på landsbygden än inne i en stadskärna. Samtidigt kan tillgång på vård vara mer avlägset om sådan skulle behövas.