Så röstade amerikanska städer i valet

2020-11-27

Presidentvalet i USA blev en längre historia än förväntat. Flera stater har räknat om sina röster och det dröjde innan Biden slutligen utsågs till segrande (om än inte utan ifrågasättande från sin motståndare).


alt

Hittills har ganska få resultat från valet redovisats förutom siffrorna för stater. Men via mina kanadensiska kollegor har vi lyckats få tag på valresultat för amerikanska counties (vissa counties i Alaska saknas i materialet). Det finns drygt 3000 counties i USA som täcker både stad och landsbygd.

Siffrorna är baserade på den första röstningsomgången och är därmed inte helt definitiva, men man skulle förvänta sig ytterst små förändringar. Genom att befolkningsväga varje county baserat på den andel av regionen de ligger i de utgör och sedan kombinera med deras röstsiffror har jag därefter räknat fram ett valresultat för amerikanska städer, det som i USA kallas för metropolitan areas. För att vara en metropolitan area ska befolkningen i regionen vara minst 50 000 och de ska vara sammanlänkade genom pendlingsmönster. Det finns idag knappt 400 sådana metropolitan areas, varav en åttondel har har en befolkning på över 1 miljon.

I denna bloggpost tänkte jag titta lite närmare på dessa stora regioner med mer än 1 miljon invånare röstade i valet. Tabellen nedan visar andelen som i högst grad röstade på Biden:

alt

Störst stöd fick alltså Biden i San Francisco där fler än 4 av 5 gav honom sitt stöd. Även i närliggande regionen San Jose hade Biden ett omfattande stöd (74 procent). Det var samma andel som i Washington DC. Även i New York, Seattle och Los Angeles var det fler än 7 av 10 som la sin röst på Biden. Boston, Detroit, Philadelphia och Chicago rundar av listan. Med andra ord hittar vi det mest omfattande stödet för Biden i de regioner som är bland de allra största i landet, något som jag tänker återkomma till i nästa bloggpost.

De stora regioner som i högst grad röstade på Trump är följande:

alt

I Birmingham fick Trump 57 procent av rösterna, bara något högre andel än i Oklahoma City och i Cincinati. Även i Jacksonville, Nashville, Pittsburg, Tampa, Louisville och Rochester fick Trump en högre andel av rösterna än vad Biden fick.

Denna andra tabell kan lätt ge intrycket av att Biden vunnit stort (då Trumps övertag i dessa regioner är mer marginell än Bidens övertag i tabellen ovan). Men då ska man komma ihåg att vi här bara tittar på de allra största regionerna med fler än 1 miljon invånare. Trumps väljare hittar vi i högre grad utanför städerna – även det något som jag kommer att återkomma till i nästa bloggpost.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.