Drabbades samma kommuner under första och andra vågen?

2021-02-08

Den andra vågen av pandemin kom med en omfattande kraft och återigen står vården inför en tuff utmaning. Jag har i ett par bloggposter tittat på vad som kännetecknade de kommuner som hade högre grad av bekräftade fall per invånare under första vågen (fram till vecka 32).

Men är det så att de platser som hade fler bekräftade fall under första vågen även drabbades i högre grad under andra vågen? För att titta närmare på det har jag laddat ner de senaste siffrorna på antal bekräftade fall (från FHM) och antal döda (från Socialstyrelsen) per kommun. Jag har dragit bort värdena som var under vecka 32 för att se vad som har hänt sedan dess och för att kunna jämföra första och andra vågen.

Så låt oss först titta på en bild som jämför första och andra vågen i termer av antal bekräftade fall per invånare (den horisontella och vertikala linje som jag markerat ut visar på medianvärdet):

Diagram över antalet bekräftade fall av corona i första vågen


Korrelationen mellan de två är insignifikant, vilket innebär att de kommuner som drabbades hårdare under första vågen varken var mer eller mindre sannolika att också vara kommuner som drabbades i högre gra under andra vågen. Kommunerna som är "i rutan uppe vänster" är kommuner som drabbades i lägre grad i antal bekräftade fall per invånare under första vågen, men i högre grad under andra vågen. "Rutan uppe till höger" innebär att kommunerna har drabbats i relativt hög grad under båda vågorna. "Rutan nere till vänster" har klarat sig relativt sett bättre genom hela pandemin, medan "rutan nere till höger klarade sig sämre i första vågen, men bättre under andra vågen.

Hur ser det då ut när det gäller antalet döda per invånare? Figuren nedan visar på detta samband:

Antal döda per invånare i första vågen av Covod-19

Även här är sambandet insignifikant och kommuner som drabbades i högre grad under första vågen var varken mer eller mindre sannolika att vara kommuner som också drabbades under andra vågen. Återigen har jag markerat ut medianvärdena med en horisontell och en vertikal linje.

Nästa gång tänkte jag titta lite närmare på sambandet mellan antal bekräftade fall och antal döda med covid per kommun under första och andra vågen.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.