”Vi är inte såna som sitter i skogen och dricker”

2020-06-17

Att ungdomar ibland dricker sig berusade är inget nytt. Speciellt i skolavslutningstider brukar vuxna uppmärksamma ungdomarnas berusningsdrickande på offentliga platser såsom parker och badplatser. Ungdomarnas berusningsdrickande förknippas ofta med oansvarighet och ett riskfyllt beteende. Men, tänk om att ungdomarnas drickande är en välorganiserad, planerad och kontrollerad aktivitet…som oftast tar plats i hemmen! Det är precis vad ungdomar berättar när vi lyssnar till de på deras erfarenheter.


alt

Ungdomars berättelser om berusning

I avhandlingsarbetet om ungdomars berusningsdrickande intervjuades ungdomar mellan 15–18 år om deras erfarenheter av berusning. De intervjuade pojkarna och flickorna berättade att den vanligaste platsen där de festade och drack alkohol var i… hemmiljöer. Som skäl uppgav de ökad säkerhet, att det var ”skämmigt” om vuxna såg dem berusade och för att de inomhus hade bättre kontroll över vilka som kom på festen. För de intervjuade ungdomarna är festen och berusningen ett viktigt avbrott i vardagen, och att festa innebär att vara berusad, dansa och ha roligt. Men man ska göra det med kontroll.

En del i skapandet av säkra platser för fest är skapandet av egna regler där kontroll och planering är viktiga delar. För att ha roligt på festen krävs planering så man kan skaffa önskad mängd alkohol. Det är också viktigt att planera för hur man tar sig till och från festen.

”Jag vill inte dricka när jag inte har planerat att dricka och inte planerat hur mycket jag ska dricka. För när du börjar dricka så tänker du ju inte så klart ” (Flicka 17)

På samma vis kontrollerar och sätter ungdomar gränser när det gäller vilka personer de ska festa med. Att dricka med de som är ’för gamla’ eller ’för unga’ är exempelvis inte särskilt bra. Drickandet sker helst i en grupp av jämnåriga. Förutom ålder är det viktig att ungdomarna känner varandra för det ger mer kontroll över vad som händer och hur potentiellt svåra situationer kan hanteras.

Hur dricker ungdomarna?  De flesta vuxna tänker att ungdomar dricker okontrollerat när de festar, men i själva verket är kontrollen över graden av berusning mycket viktig för ungdomarna.

”det är kul att bli så berusad så man kommer ihåg kvällen, då vet man att man hade kul, man drack kontrollerat” (Flicka 16)

På den arena där ungdomar festar finns även de som uppvisar bristande kontroll och blir alldeles för berusade.  Även för dessa situationer konstruerar ungdomarna regler.

”Jag kollar alltid till mina kompisar. Det finns alltid någon som dricker lite mindre och har koll på de andra så de inte dricker för mycket. En kompis blev för full, vi fick bära honom hemåt, jag vet inte hur långt vi orkade, sen ringde jag min kusin som kom och hämtade oss med bil” (Pojke 17)

Att dricka hemma istället för att dricka ’i skogen’ handlar inte bara om att byta plats. Det handlar framför allt om att skapa arenor och sina egna villkor och regler för festen.

Detta inlägg är baserat på en nyligen publicerad artikel: Ander, B., Willinska, M (2020): ”We are not like those who /…/sit in the woods and drink”: The making of drinking spaces by youth  i Qualitative Social Work (https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1473325020911681)

Ander, B (2018): Ungdomars berusningsdrickande – Vem, var och med vilka? Doctoral thesis, Jönköping University http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1176537&dswid=3705

alt

Monika Wilinska
monika.wilinska@ju.se

Docent, Välfärd och Socialvetenskap

Birgitta Ander
birgitta.ander@ju.se

Universitetslektor, socialt arbete

School of Health and Welfare Guest blogger

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.