Uppdragsutbildning

Accelerating a Sustainability Transition, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Agil produktionsutveckling

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Att leda kollegialt lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Att åldras med omsorg, 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Socialt arbete och social omsorg

Bild för lärare i åk 1-3, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Bild för lärare i åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Civilrätt 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Co-production in Health and Welfare

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre, 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Det Operativa Ledarskapet

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Kommunikation, media,Ingenjör

Digital Supply Chain Management, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Ekonomistyrning för små och medelstora företag, 7,5 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Explainable Artificial Intelligence (XAI) 3hp

Data, IT, informatik,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Family Business Management, 15 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Farmakologi, grundkurs 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Samhälls- och beteendevetenskap,Lärare

Formmaterial i gjuteriteknik (Moulding Materials in Foundry Technology)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Förbättringskunskap I 5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Förvaltningsrätt 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Geriatrik 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Gjutdesign och kalkylering (Cast design and calculation)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Gjutfelsanalys (Analysis of Casting Defects)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Haverianalys (Failure analysis)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Interkulturell och internationell kommunikation

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Kommunikation, media,Ingenjör

Klinisk fysiologi undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Klinisk fysiologi undersökningsmetodik, fördjupningskurs 15 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Klinisk fysiologi undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Klinisk fysiologi undersökningsmetodik, inriktning kärl

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Kompetensutbildning för grundlärare fritidshem och fritidspedagoger

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Komponentgjutning (Component casting)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Leadership in Crisis Management 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Lean Produktion

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör

Lekprojekt som systematiskt kvalitetsarbete

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Lärarlyftet

Naturvetenskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Läslyftet i förskolan 23/24

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet 23/24

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Materialprovning (Material testing and characterisation)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Miljökonsekvensbedömning av gjutgods (Environmental Impact Assessment of Castings)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Modellering och simulering av gjutning (Modelling and Simulation of Casting)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning 7,5 hp

Naturvetenskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Nyanlända barn och elever

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Omställningskraft för hållbarhet i SMEs, 3 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Hälsa och sjukvård

Palliativ omvårdnad (Palliative Care) 4,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Produkt- och produktionsplattformar

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Produktionsautomation - Teknik & Integration

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör

Projektledning

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Kommunikation, media,Ingenjör

Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Rektorers hantering av svårlösta problem, 7,5 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

Rektorsakademin

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

Religionskunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Smält metalls processteknik - Aluminiumlegeringar (Liquid Metal Processing - Aluminum Alloys)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Smält metalls processteknik - Järnlegeringar (Liquid Metal Processing - Ferrous Alloys)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Specialpedagogik för lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin, 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Stelningsprocesser (Solidification Processing)

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Strategic Competence Development, 7,5 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Sustainability and Responsible Ownership, 15 credits

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Teamsamverkan i en föränderlig organisation

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Tillämpad produktionsflödessimulering 4hp

Material, konstruktion och tillverkning,Teknik och teknisk industri,Ingenjör,Produktutveckling, design

Undervisning i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Videoproduktion

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Våld i nära relationer bland äldre, 4,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg