Kompetensutveckling / uppdragsutbildning för yrkesverksamma

Vill du utvecklas i ditt yrke? Jönköping University har många lösningar för dig som söker kompetensutveckling och det är alltid arbetsgivaren som betalar för din plats.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning anordnas mot en avgift och knyter an till de utbildningar som högskolan har examensrätt för. Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person (arbetsgivare) och utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter (du kan alltså inte anmäla dig till en kompetensutvecklingsutbildning som privatperson) .

Kontakta oss gärna så att vi i samråd med dig och din arbetsgivare kan komma fram till vad som skulle passa bäst för just dig. När vi säljer utbildning till yrkesverksamma samarbetar våra fyra fackhögskolor gärna med varandra.

Kompetensutveckling kan se ut på olika sätt

 • Enstaka föreläsning, handledning, kurs eller seminarium
 • Kurs som vi skräddarsyr enligt dina och din arbetsgivares önskemål
 • Utbildningen kan vara förlagd till campus, till din arbetsplats eller någon annanstans
 • Plats på en ordinarie utbildning som betalas av din arbetsgivare

Representerar du ett företag, en myndighet eller organisation? Du kan anlita högskolans lärare och forskare till många typer av forsknings- och utredningsuppdrag. Hör av dig till oss med dina frågor!

Videoproduktion

Behöver du hjälp med att spela in lektioner, reportage eller intervjuer? På Högskolan för lärande och kommunikation finns en Videoproduktionsgrupp som erbjuder flera tjänster inom medieproduktion. Läs mer här.

Sex skäl att köpa kompetensutveckling från oss

 1. Kurser helt skräddarsydda för dina behov
 2. De flesta av våra kurser ger högskolepoäng
 3. Vi erbjuder seminarieserier, föreläsningar, handledning och workshops utöver vårt vanliga utbud och är alltid öppna för förslag från dig
 4. Flexibilitet när det gäller plats, tid, innehåll och upplägg
 5. Du breddar ditt nätverk
 6. Utbildningen baseras på de senaste rönen inom våra forskningsområden
School of Education and Communication

Högskolan för lärande och kommunikation

Uppdragsverksamheten erbjuder kompetensutveckling inom:

 • Medie- och kommunikation
 • Personalvetenskap
 • Internationellt arbete
 • Lärande i förskola, skola och fritidshem
School of Health Sciences

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan bedriver uppdragsutbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi hjälper er att komplettera yrkeserfarenhet och kunskap genom undervisning på er arbetsplats, i er närhet eller på vårt campus i centrala Jönköping.

Jönköping International Business School

Jönköping International Business School

Vi erbjuder kompetensutveckling och skräddarsydda workshops inom ekonomi, ledarskap, bolagsstyrning, informatik, logistik, familjeföretagande, affärsjuridik med mera. Vi utför också olika former av uppdragsforskning till privata och offentliga samarbetspartners.

School of Engineering

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolan arrangerar sedan många år kompetensutveckling för yrkesverksamma. Vi erbjuder riktade utbildningar och skräddarsydda kurser som är anpassade specifikt efter dina behov och önskemål.

School of Education and Communication

Jönköping University Enterprise

Jönköping University Enterprise erbjuder fortbildning och stöd för lärosäten och organisationer som erbjuder kurser och program för internationella studenter samt utbildningar och workshops i interkulturell kompetens.

Kontakta oss om kompetensutveckling och uppdragsutbildningar

Hälsohögskolan

Högskolan för lärande och kommunikation

Jönköping International Business School

Tekniska Högskolan i Jönköping

Jönköping University Enterprise