Uppdragsutbildning

Att åldras med omsorg, 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Socialt arbete och social omsorg

Civilrätt 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Co-production in Health and Welfare

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre, 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Förvaltningsrätt 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Geriatrik 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Leadership in Crisis Management 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp

Socialt arbete och social omsorg

Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Hälsa och sjukvård

Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Team Collaboration in Changing Organisations 7,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg

Våld i nära relationer bland äldre, 4,5 hp

Hälsa och sjukvård,Socialt arbete och social omsorg