Under läsåret 2021/2022 erbjuder Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping kursen ”Att leda kollegialt lärande” i fritidshemmet. Utbildningen som sker i samarbete med Skolverket ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att leda lärande samtal i grupper.

Öppen för sen anmälan

Det är rektor som kan anmäla lämpliga deltagare. Anmälan genomförs med detta dokument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anna Samuelsson

anna.samuelsson@ju.se

Tel 036-101421

Mer information

Besök skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Behörighetskrav

För att få delta i utbildningen intygar rektor och deltagare att

 • kontinuerliga träffar för det kollegiala lärandet planeras och schemaläggs under utbildningens genomförande
 • deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i Skolverkets moduler eller webbkurser under den tid som utbildningen genomförs
 • deltagaren är
  a) legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem
  b) studiehandledare på modersmål – inget krav på legitimation
  c) skolledare
 • deltagaren har minst fyra års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem, beroende på målgrupp
 • deltagaren inte tidigare har slutfört motsvarande utbildning. Detta gäller även tidigare handledarutbildningar kopplade till exempelvis Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande.

Om kursen

Utbildningen startar i juni 2021 och sträcker sig till april 2022 och består av sju utbildningstillfällen.

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping