style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: 26 januari 2023
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Grund
rotate_right Ansökningstid: Kursen är stängd för sen ansökan


Syfte

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen


Innehåll

Ämnesteorin utgår från bildpedagogisk, bilddidaktisk forskning samt teorier om visuell kultur. Innehåll och kursupplägg kopplas till bildframställning, tekniker, verktyg och material samt bildanalys, genom föreläsningar, workshops, eget bildlaborativt arbete, litteraturstudier, seminarier, tentamen och skriftliga inlämningar.


Det ämnesdidaktiska innehållet utgår från aktuella styrdokument för undervisning i åk 4-6. Planering av undervisning och innehåll kring formativa arbetssätt, bedömning och betygsättning behandlas via föreläsningar, fältstudier, litteraturstudier, seminarium och skriftliga inlämningar.


Kursplan Pdf, 125.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Mer information om utbildningen hittar du här.


Utbildningsform och datum

Distansstudier med inslag av campusträffar, vilket innebär två campusträffar à två dagar per termin samt digitala träffar.


Datum gäller för kurs med start vårterminen 2023
Träff 1: 26/1 - 27/1
Träff 2: 11/5 - 12/5
Träff 3: 31/8 - 1/9
Träff 4: 23/11 - 24/11


Träff 5: 8-9/2 2024

Träff 6: 23-24/5 2024


Mer detaljerat schema finns för kursdeltagare i studieguiden i Canvas.


Ansökan

Kursen är stängd för sen ansökan.


Bild för lärare åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.


Huvudmannens godkännande - Lärarlyftet VT23 Pdf, 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Huvudmannens godkännande - Waldorf Lärarlyftet VT23 Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Möjlighet till validering

I de kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2023 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Ingen begränsning i antalet högskolepoäng som kan valideras gäller för dessa kurser.


Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande resultatet av att validanden uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked.


Nedan finner du viktiga dokument gällande validering:

Information om validering Pdf, 128.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om validering Pdf, 234.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anställningsintyg Pdf, 90.2 kB, öppnas i nytt fönster.


För mer information kontakta samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se


Gustav berättar om varför han valt att läsa lärarlyftet bild, hur kursen har varit, hur mycket arbete det varit med att läsa kursen och vad vinsten är med att kompetensutveckla sig som yrkesverksam

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
verified_user Behörighet: Du som deltagare ska ha grundläggande behörighet. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
vpn_key Anmälningskod: HJ-U0138
event Kursstart: 2023-01-26
local_library Studieform: Utbildningen genomförs på tredjedelsfart genom distansstudier med inslag av campusträffar
clear_all Nivå: Grund
data_usage Omfattning: 30 hp

Anmälan

Kursen är stängd för sen ansökan.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten hittar du här. Pdf, 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta ossKontaktpersoner