Vi erbjuder distanskursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Kursen är en kommunförlagd utbildning och genomförs på uppdrag av Skolverket. Kursen kan ingå som riktade insatser för nyanländas lärande samt samverkan för bästa skola.

Kontakt

Vid intresse för kursen kontaktar huvudmannen Högskolan för lärande och kommunikation via samordnare Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se, 036-101422

Mer information

Besök skolverket.se för mer information

Syftet med kursen är att deltagarnas kunskaper och kompetens gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande ökas och fördjupas.

Därför ska du delta

  • få mer insikt om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i verksamheten
  • utveckla kompetens i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling

Om kursen

Utbildningen organiseras i form av kommunförlagda kurser. En eller flera huvudmän/kommuner kan gå samman och får kursen förlagd på hemmaplan. Kursen är på distans med ett antal träffar förlagda ute i kommunen. Starttid och studiefart planeras och görs upp i dialog mellan Högskolan för lärande och kommunikation och uppdragsgivaren. Kurserna består av 7,5 högskolepoäng (hp).

Kursplan Pdf, 120.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Målgruppp

Målgruppen för utbildningen är förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.