style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: På beställning

Förskollärare har ansvar för förskolan undervisningen och att leda undervisningen. Detta innebär ett ansvar att också leda sitt arbetslag som ofta består av utbildade barnskötare och/eller personal utan pedagogisk utbildning. Att vara mellanledare är en utmaning för många, både att våga ta den rollen och att få den rollen. Det handlar om att våga stå för den kunskap som erövrats genom utbildning men också att ödmjukt förhålla sig till erfarna kollegor som saknar förskollärarutbildning. Förskollärarens uppdrag handlar med andra ord om en balansakt mellan att följa, leda, samarbeta, samtala och reflektera inom sitt kollegium. Ett välfungerande och medvetet arbetslag kan erbjuda högkvalitativ och likvärdig utbildning.


Syfte

Syftet med kursen är att stärka förskollärarna i deras praktiska och didaktiska ledarskap. Kursen ger redskap för att leda det kollegiala lärandet och utvecklingsarbete.

 

Innehåll

  • Förskolan genom historien - hur hamnade vi här?
  • Pedagogisk grundsyn om undervisning, lärande och kunskap - vad är det som gör att vi gör som vi gör?
  • Teorier om ledarskap - hur leder vi varandra?
  • Leda samtal - hur får vi ordning på våra samtal?
  • Reflektion, planering och utvärdering - hur granskar vi en utbildning som vi själva bedriver?
  • Förändring och utvecklingsarbete - vågar vi göra på andra sätt?
  • Presentation av förändringar som gjorts under året - hur hamnade vi här? (del 2)

 

Utbildningsform

Utbildningen pågår över två terminer med sju utbildningsträffar (t ex sep-maj). Det är en träff i månaden där varannan gång genomförs digitalt (2h) och varannan gång sker på plats på Högskolan för lärande och kommunikation eller efter överenskommelse (3h). Det första och sista utbildningstillfället skulle kunna erbjudas gemensamt till all personal förutsatt att lokal finns att tillgå.

 

Varje träff består av:

  • Uppföljning från föregående träff.
  • Föreläsning.
  • Samtal i grupper om ca fem.

 

Under träffarna diskuteras litteratur och det är handledning i grupper utifrån uppkomna dilemman.

 

Mellan träffarna får deltagarna uppgifter att observera och dokumentera något i verksamheten t ex samtalskultur, undervisningsupplägg, rutiner för planering, reflektion och uppföljning.

 

Kostnad

10.000 kr ex moms / deltagare

 

Statsbidrag

Utbildningen passar bra att använda inom ramen för statsbidraget: ”Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder” då statsbidraget får användas till kompetensutveckling av förskollärare och annan personal.


Målgruppen är förskollärare.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
event Kursstart: På beställning
data_usage Studieavgift: 10.000 kr ex moms / deltagare
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss