style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Grund

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Du ansöker själv direkt via antagning.se där du finner kompletterande utbildningsinformation om respektive kurs.

Under ansökningsperioden kommer du hitta länkar direkt till våra kurser på antagning.se nedan.


Du kompletterar din ansökan med "Huvudmannens godkännandeblankett" som din arbetsgivare ska skriva under. Blanketten kommer du hitta här.Kurser vårterminen 2023


Kursernas upplägg

Kurserna i Svenska som andraspråk genomförs helt på distans medan resterande kurser är distansbaserade med ett antal campusträffar i Jönköping. Till varje kurs finns en studieguide med detaljerad information om kursens upplägg, vilken kommer att delges antagna studenter. I studieguiden hänvisas till webbplattformen Canvas, vilken du får tillgång till i samband med registrering på kursen


Behörighet

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen. För utbildningarna i Svenska som andraspråk, där syftet inte är att kursen ska leda till behörighet, finns inga krav på lärarexamen eller att deltagare ska vara obehörig och detta gäller under förutsättning att huvudmannen söker statsbidrag utifrån förordningen 2016:709.


Waldorflärare

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen. Huvudman ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner här. Pdf, 156.9 kB.


Statsbidrag för skolan

Statsbidraget för Lärarlyftet ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

Länk till mer information finns här


Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss


Studievägledande frågor:

Katarina Sebenius

katarina.sebenius@ju.se

Kursadministrativa frågor:

Sofia Wärnbring Bark
sofia.bark@ju.se

Kontakta oss