style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Vid beställning

Detta uppdrag kan anpassas till det format för systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete som redan finns i kommunen/skolan.

Innehåll och omfattning

Tre träffar om ca tre timmar med arbete mellan träffarna. Träff 1 och 2 kan ligga med två till fyra veckor mellan medan den tredje träffen måste ligga minst 6 veckor efter träff 2.

Träff 1 - Föreläsning

3 timmar

  • Introduktion till lekteori – varför leker barn?
  • Leken i styrdokumenten
  • Introduktion till lekpraktiker bland personal på fritidshem
  • Fortsatt introduktion till lekteori – hur gör barn när de leker?
  • Genomgång av observationsuppgift alla deltagare ska göra inför nästa träff

Mellan träffarna förväntas alla deltagare göra en lekobservation fokuserad på leksignaler, lekramar eller lektyper. De ska också träffas i arbetslagen och gemensamt reflektera över det de upptäckt/förvånats över i sina observationer samt diskutera vilka lekpratiker som är de dominanta på deras fritidshem. Deltagarna kommer att få detaljerade instruktioner för uppgiften.

Träff 2 – Föreläsning

1,5 timma och grupparbete 1 timma 

  • Introduktion till systematiskt kvalitetsarbete
  • Exempel på systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på lek
  • Grupparbete där arbetslagen identifierar ett problem och en fråga som de vill bedriva utvecklingsarbete om mot bakgrund av sina observationer.

Mellan träffarna förväntas arbetslagen göra ett litet utvecklingsarbete med fokus på lek. Arbetet innefattar att planera för en förändring mot bakgrund av observationer och läsning av tidigare forskning, genomförande, utvärdering och reflektion samt dokumentation. Läsning av tidigare forskning kommer att innebära ett begränsat antal sidor av någon artikel eller avhandling med fokus på det specifika problemområde arbetslaget har fokus på. Detta för att ge personalen tillgång till teoretiska begrepp som kan vara till hjälp vid diskussioner om vilken förändring man vill genomföra och varför. Dessa begrepp är också ett verktyg för reflektionen efter genomförandet. Vår personal kommer att hjälpa till med att hitta och välja lämpliga texter.

Detaljerade instruktioner kommer att finnas tillgängliga (dessa kan utformas så att de ligger i linje med kommunens/skolans existerande mallar och begrepp). Dessutom förväntas arbetslaget presentera arbetet på nästa träff.

Träff 3 – Arbetslagen presenterar sina arbeten för varandra

(längd beroende på antal arbetslag)

Praktisk information

Föreläsning 2,5 timmar + 1,5 timmar = 4 timmar, ”Seminarium” 1 timme.
Personal från oss närvarar vid sista träffen, alla arbetslag får tid för sök av litteratur, ca ½ timme per arbetslag.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner