Under våren 2022 erbjuder Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping kursen ”Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp”. Utbildningen sker i samarbete med Skolverket.

Kursen är öppen för sen anmälan till och med 5 december.

Anmälan sker via antagning.se

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.


Blanketten hittar du här. Pdf, 130.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Anna Samuelsson
anna.samuelsson@ju.se
036-10 14 21Utbildningsdagar

Utbildningen genomförs på halvfart och erbjuds digitalt via Zoom. Kursen startar den 11 januari 2022 och sträcker sig till 14 juni 2022.

Syfte

Syftet med uppdragsutbildningen är att stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att minska skillnaden mellan förskollärarnas utbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande matematikinlärning.

Målgrupp

För deltagande krävs att du har förskollärarexamen eller motsvarande och anställd för undervisning i förskoleklass.

Anmälan

Anmälningskod: HJ-U0125

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten hittar du här. Pdf, 130.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kursplan Pdf, 122.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.