style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Vid beställning

Utbildningen anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov.

Omfattning: En halv till två studiedagar i form av 90-minutersmoduler (2 x 90 minuter eller 4 x 90 minuter).

Målgrupp: Förskola, grundskola (inkl. fritidshem), gymnasieskolan.

 

Innehåll

 • lnterkulturellt förhållningssätt; i och utanför skolan
 • Flexibelt mottagande av elever och deras familjer i skolan
  - Lagstiftning, organisation och yrkesroller
  -Kartläggning
  -Planering av den enskilde elevens skolgång
 • Nyanländas lärande
  - Teorier om flerspråkighet
  - Andraspråksinlärning
  - Metoder i andraspråksundervisning


Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner