style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Vid beställning

Utbildningen anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov.

Omfattning: En halv till två studiedagar i form av 90-minutersmoduler (2 x 90 minuter eller 4 x 90 minuter).

Målgrupp: Förskola, grundskola (inkl. fritidshem), gymnasieskolan.

 

Innehåll

 • lnterkulturellt förhållningssätt; i och utanför skolan
 • Flexibelt mottagande av elever och deras familjer i skolan
  - Lagstiftning, organisation och yrkesroller
  -Kartläggning
  -Planering av den enskilde elevens skolgång
 • Nyanländas lärande
  - Teorier om flerspråkighet
  - Andraspråksinlärning
  - Metoder i andraspråksundervisning


Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
language Språk: Svenska


Kontakta ossKontaktpersoner