Utbildningen ska ge deltagarna ökad insikt och grundläggande kunskaper om nyanlända elevers situation och lärande. Den ska bidra till att inspirera och utveckla förhållningssätt och ökad kunskap om flerspråkighet.

Kontakt

Sara Dommartine
sara.dommartine@ju.se
036-10 14 22

Genomförande och innehåll

Utbildningen anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov.

Omfattning: En halv till två studiedagar i form av 90-minutersmoduler (2 x 90 minuter eller 4 x 90 minuter).

Målgrupp: Förskola, grundskola (inkl. fritidshem), gymnasieskolan.

Innehåll

 • lnterkulturellt förhållningssätt; i och utanför skolan
 • Flexibelt mottagande av elever och deras familjer i skolan
  - Lagstiftning, organisation och yrkesroller
  -Kartläggning
  -Planering av den enskilde elevens skolgång
 • Nyanländas lärande
  - Teorier om flerspråkighet
  - Andraspråksinlärning
  - Metoder i andraspråksundervisning