style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Vid beställning

Syftet med kompetensutvecklingen/utbildningen inom pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning är att ge grundläggande kunskaper i utomhuspedagogikens teoretiska grund, lärande och forskning inom ett nationellt och internationellt perspektiv. Undervisningen kan ske såväl inomhus med föredrag/föreläsningar som utomhus med praktiska, konkreta workshopspass med ett utomhuspedagogiskt material för utomhusbruk året runt.

Kompetensutvecklingen/utbildningen för att arbeta med pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning vänder sig till lärare och pedagoger i alla skolämnen och verksamheter.

Möjlighet finns att anpassa utbildningen till deltagarnas förutsättningar och behov.

 

Förslag upplägg av uppdragsutbildning - utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik- 7,5 högskolepoäng

Kompetensutvecklingstiden kan sträcka sig över en eller två terminer och erbjuder såväl föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, diskussioner samt handledning. Utbildningen ger akademiska poäng.

Praktiknära paketutbildning

Kompetensutveckling med föreläsningar, workshops och handledning, innehållande riktade uppgifter och övningar som utförs i den egna barngruppen eller klassen.

Föreläsningar (90-minutersmoduler)

Utbildning med flexibelt antal föreläsningar och innehåll. Exempel på möjligt innehåll:

  • Undervisning i utomhusmiljö
  • Utomhuspedagogikens teoretiska grund, lärande och forskning
  • Platsens betydelse för lärande
  • Utomhusmiljön som en pedagogisk resurs
  • Planera, genomföra och utvärdera ett ämnesintegrerat arbete i ett utomhuspedagogiskt perspektiv
  • Tematiskt arbetssätt i utemiljön
  • Naturen som ett undervisningsrum
  • Utomhuspedagogiskt förhållningssätt

Enstaka workshops

Praktiska lärandeaktiviteter att använda i den egna utomhusmiljön såväl som på den asfalterade skolgården, i uteklassrummet, i den närliggande parken, i ”skolskogen” eller i skogen.

Exempel pågående uppdragsutbildning - utomhuspedagogik

Samarbete mellan Jönköping University och Naturskolan på Upptech. Fortbildningsserie i utomhuspedagogik. Pdf, 450.6 kB.
P4 Jönköping intervjuar Maria Hammarsten om utomhuspedagogiska avtryck, lyssna på klippet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Artikel i Me&JU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Jönköping University leder unikt pilotprojekt i utomhuspedagogik
Intervju med Maria Hammarsten, doktorand i pedagogik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan delta?

De olika uppläggen ovan kan kombineras och skräddarsys efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Och till sist, vem kan delta? Följ denna länk för mer information.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
verified_user Behörighet: Lärare och pedagoger i familjedaghem, förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1-6, fritidshem och grundsärskola.
language Språk: Svenska


Flygfoto över Jönköping

Kontakta ossKontaktpersoner