Rektorsakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Initiativet samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen.


Rektorsakademin är ett led i att stärka attraktiviteten för Jönköpings län som ska vara en arbetsplats att stanna kvar och trivas i. Satsningen ger kompetensutveckling till erfarna ledare som är med och skapar en ännu bättre utbildning och ökad måluppfyllelse för länets elever.


Utbildningsform

Kommunerna inom Jönköpings län nominerar rektorer varav 40 deltagare väljs ut för att under ett läsår ingå i Rektorsakademin. Vid träffarna medverkar nationella forskare och föreläsare som presenterar aktuella ämnen relevanta för utbildningssektorn. Därefter förs handledda gruppdiskussioner för kunskapsspridning och för att dela erfarenheter med syftet att skapa förutsättning för samverkan, stärka kompetensen och utveckla rektorernas ledarskap. Gruppdiskussionerna handleds av forskare vid HLK.


Anmälan görs till respektive skolchef alternativt verksamhetschef. Rektorsakademin innefattar fem träffar fördelade på ett läsår. Heldagsträffarna är förlagda till HLK i Jönköping.


Temat för Rektorsakademin läsåret 2022/23 var Hur leder och utvecklar du din skola mot likvärdighet och goda resultat?Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Som deltagare behöver du ha genomgått rektorsprogrammet.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Kompetensutveckling
verified_user Behörighet: Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Som deltagare behöver du ha genomgått rektorsprogrammet.
local_library Studieform: Campusträffar
place Ort: Jönköping
language Språk: Svenska

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss