Specialpedagogik för lärande i skolan är en fortbildning med syfte att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt i skolan för deltagande lärare och handledare.

Kontakt

Katarina Sebenius, samordnare
katarina.sebenius@ju.se
036-10 14 24

På uppdrag av Skolverket genomför Högskolan för lärande och kommunikation, Specialpedagogik för lärande 2021/2022.

Utbildningen handlar om att öka lärares förmåga att utforma och anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar så att fler elever når utbildningens mål. Ytterligare syfte är att ett bestående kollegialt lärande utvecklas på skolan.

Handledare på skolor som deltar med statsbidrag erbjuds en åttadagars utbildning i att handleda kollegialt lärande. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda. Utbildningen fördelas på fem tillfällen och pågår under hela läsåret. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Information om Specialpedagogik för lärande finns på Skolverkets webbplats