style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: 23 januari 2023
place Ort: Distans
clear_all Nivå: Grund
rotate_right Ansökningstid: Öppen för sen anmälan


Syfte

Genom Lärarlyftet kan lärare öka sin behörighet och höja sin ämneskunskap. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen och som vill komplettera sin utbildning med fler ämnen


Innehåll

Kursen innehåller fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Den första delkursen består av en grundläggande introduktion till skolämnet svenska som andraspråk och den ger också förståelse för flerspråkiga elevers lärandevillkor utifrån ett interkulturellt perspektiv. I den andra delkursen studeras det svenska språksystemets uppbyggnad i ett kontrastivt perspektiv. Den tredje delkursen behandlar teorier om andraspråkstillägnande och bedömning av svenska som andraspråk. Den fjärde delkursen har en tydlig ämnesdidaktisk inriktning och olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt studeras och praktiseras.


Kursplan Pdf, 129.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Mer information om utbildningen hittar du här.


Utbildningsform

Utbildningen genomförs på distans.


Ansökan

Ansökan sker via antagning.se 15 september till 17 oktober 2023. Du kommer direkt dit genom att klicka på länken nedan.


Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.


Huvudmannens godkännande - Lärarlyftet VT23 Pdf, 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Huvudmannens godkännande - Waldorf Lärarlyftet VT23 Pdf, 194.1 kB, öppnas i nytt fönster.Möjlighet till validering

I de kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2023 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Ingen begränsning i antalet högskolepoäng som kan valideras gäller för dessa kurser.


Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande resultatet av att validanden uppvisat tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked.

 

Nedan finner du viktiga dokument gällande validering:

Information om validering Pdf, 128.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om validering Pdf, 234.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anställningsintyg Pdf, 90.2 kB, öppnas i nytt fönster.


För mer information kontakta samordnare Katarina Sebenius, katarina.sebenius@ju.se


Du som har grundläggande behörighet samt är anställd som lärare.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
verified_user Behörighet: Du som har grundläggande behörighet samt är anställd som lärare.
vpn_key Anmälningskod: HJ-U0134
event Kursstart: 2023-01-23
local_library Studieform: Utbildningen genomförs på halvfart på distans
clear_all Nivå: Grund
data_usage Omfattning: 30 hp
rotate_right Ansökningstid: 15 september till 17 oktober

Ansökan

Sker via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 15 september till 17 oktober 2023.


Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten hittar du här. Pdf, 218.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakta ossKontaktpersoner