Behöver du hjälp med att spela in en presentation? Eller vill du kanske spela in ett reportage? Då kan du kontakta Videoproduktionsgruppen på Högskolan för lärande och kommunikation.

Vi erbjuder:

Inspelningar

  • Föreläsning i Tv-studio. Här får du ta mer plats i rutan. Du kan du ha din PowerPoint på skärm i bakgrunden. Videoproducenten hjälper dig med inspelning och redigering.
  • Föreläsning/presentation. Videoproducenten tar med sig kameror och ljudutrustning till en lokal och spelar in dig när du håller en presentation.
  • Föreläsning på annan plats. För dig som vill spela in presentationer på en konferens eller bara vill ha lite annan miljö för din presentation.
  • PowerPoint med ljud. Precis som det låter, vi spelar först in en liten introduktion med dig framför kamera. Därefter gör vi en skärminspelning av din PowerPoint med ljud.

Inspelning på plats/reportage

Perfekt för dig som vill visa något istället för att berätta om det. Hur ser det ut när man jobbar inom hemsjukvården? Hur är det att jobba som högstadielärare? Vad gör en designer på ett gjuteri? Videoproducenten och beställaren planerar hur reportaget ska se ut, och sedan åker ni ut och filmar. Precis som på nyheterna!

Inspelning av intervju eller diskussion

Ibland är det bättre att vara två… eller flera. I många fall är det intressant att kunna visa någon gäst som du intervjuar. Det kan vara någon från näringslivet, en forskare inom ett ämne eller en kollega som du diskuterar ämnet med i studio. De här alternativen finns:

  • I Tv-studio. Du bjuder in personen och intervjun (eller diskussionen) spelas in i en av våra Tv-studior.
  • På plats. Du och videoproducenten åker ut till personen, eller annan plats, och intervjuar på plats.

Sociala medier

Vad skiljer sociala medier från traditionella och andra digitala medier och hur gör vi dem till effektiva kommunikationsverktyg för organisationer? Vi kan hjälpa dig att få en djupare förståelse och förbättra din praktiska förmåga att använda dem som kommunikationskanaler.

Filma och redigera med mobilen

Den apparat du går runt med i fickan varje dag är ett perfekt redskap för videoproduktioner. Vi kan ge dig baskunskaperna för att komma igång med filmning och redigering i både IOS- och Android-enheter.

Videoutbildning

Behöver du kunskap om hur man arbetar med rörlig bild, kan vi bistå med utbildning. Det kan vara allt ifrån att filma och ljussätta till att göra enklare redigering.

Medieträning

Medieträning tar bort nervositeten och tar fram budskapet. Hur vill du bli sedd? Som en pålitlig leverantör? Presentera en nyhet? Medieträning är träning i att uttrycka sig klart, intressant, kortfattat – och ärligt. Vi kan hjälpa dig med detta.

Coachning

Du kanske vill spela in men känner dig lite osäker på vad som förväntas av dig? Boka då coachning i Tv-studio så får du prova på lite olika former och bli lite mer varm i kläderna. Vi kan också erbjuda workshops för till exempel personaldagar.

Podcast

Förutom toppmodern videoutrustning har vi även en radiostudio. Du kanske hellre vill spela in en podcast än en videopresentation, och då kan vi stå till tjänst och vara ljudproducenter.

Reklamfilm

Om du vill spela in en reklamfilm kan vi självklart hjälpa till med det också.

Redigering

Vi kan också hjälpa till om du har eget filmat material som du vill ha hjälp att redigera ihop.

Det finns tre studior för inspelning på Jönköping University

Tv-studion på Högskolan för lärande och kommunikation som lämpar sig för inspelning där flera personer deltar. T.ex. för intervjuer eller paneldiskussioner.

Tv-studion på Jönköpings tekniska högskola som är vår nya all-round studio. Den lämpar sig för presentationer, intervjuer/diskussioner och har en ritplatta.

Ljudstudion används främst när en person själv spelar in sin presentation. Det kan t.ex. vara en PowerPoint-presentation med ljud och bild eller en demonstration av hur ett dataprogram fungerar.

För inspelning av video används professionella HD-kameror. Redigeringen sker i Adobe Premiere Pro. Vi skräddarsyr även grafik som t.ex. namnskyltar till alla produktioner, så det passar er grafiska profil.

Framförhållning

Tänk på att ha bra framförhållning när du beställer en tjänst från oss. Vi måste se till att vi har en videoproducent tillgänglig, att Tv-studiorna inte är bokade och andra praktiska saker.

För en kort inspelning med PowerPoint, föreläsning i sal eller i Tv-studio är det bra att i alla fall höra av sig ett par veckor innan. Mer omfattande inspelningar så som inspelning på plats/reportage, som sträcker ut sig över flera dagar vill vi veta flera månader innan. Vid coachning, medieträning och utbildning vill vi även här ha en framförhållning på en till två månader. Förfrågningar med kort varsel behandlas utefter vilka resurser vi har men självklart strävar vi mot att alltid kunna erbjuda bra lösningar för beställande part.

Kontakta oss

För mer information om våra tjänster, kontakta Joakim Staf som också hjälper dig med det praktiska vid förberedelser, inspelning och redigering.

Joakim Staf
joakim.staf@ju.se
036 – 10 14 66

För information om pris, kontakta Avdelningen för kompetensutveckling vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Anna Samuelsson
anna.samuelsson@ju.se
036-101421