style Utbildningstyp: Sommar kurs
event Kursstart: Meddelas senare
place Ort: Online
rotate_right Ansökningstid: Meddelas senare

Vad är Strategic Human Resource Management?

Denna sommar kurs är förankrad i förtroendet att individer och deras tillhörande resurser, nämligen mänskliga resurser, står i centrum för både organisatorisk utveckling och förverkligandet av hållbar strategi. Kursen understryker det mervärde som skapas för flera intressenter genom att anpassa HR till verksamheten så att utformningen av strategiska HR-system blir en strategisk fördel i organisationens volatila, osäkra, komplexa och tvetydiga (VUCA) miljö. Kursen stimulerar studenterna att analysera och utveckla strategiska HR-program för nyckelfunktionella aspekter av HR, bland annat rekrytering, belöningshantering, anställningsrelationer, välbefinnandehantering och talanghantering. Slutligen diskuteras de strategiska rollerna för HR-professionella och praktiker i den kontinuerliga formuleringen och implementeringen av strategiska HR-system.


Koppling till Forskning och Praktik

Detta är en teoretiskt såväl som praktiskt inriktad kurs i strategisk personalresursförvaltning. Kursen ger studenterna möjlighet att fördjupa sina kunskaper och förmågor i att arbeta strategiskt i olika sammanhang som familjeföretag och entreprenörskap. Kursen öppnar för studenterna en mångfald av synsätt på strategi som utforskats i många doktorsavhandlingar vid JIBS, såsom strategi som praxis, organisatoriska förmågor, strategi som känslomässiga mönster och andra. Kursen använder fallstudier från små och medelstora företag, medieföretag och familjeföretag för att utforska hur HR är nyckeln till deras framgång.

*Undervisningen sker på engelska

Utbildningen ges vid: Jönköping International Business School
verified_user Behörighet: Sökanden måste inneha minst en kandidatexamen (dvs motsvarande 180 högskolepoäng vid ett ackrediterat universitet) eller motsvarande (yrkeserfarenhet kan valideras som motsvarande). Kunskaper i engelska krävs (nivå 6/B eller motsvarande)
local_library Studieform: Distans/Online
rotate_right Studietakt: 100% (heltid)
clear_all Nivå: Master
data_usage Omfattning: 7.5 hp
data_usage Studieavgift: Studieavgifter gäller INTE för EU / EES-medborgare. Icke-EU / EES-medborgare ombeds att betala en avgift på 15000 SEK för att delta i kursen.
language Språk: Engelska
access_time Längd: Veckor 28 - 32

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossFör information om kursen, vänligen kontakta: