Kursen ger det stöd som behövs för fortbildning, karriärbyte, förberedelse för nya arbetsuppgifter eller för att öka din anställningsbarhet och attraktionskraft på arbetsmarknaden. Öka din anställningsbarhet och attraktivitet genom att lära dig nya förmågor som är användbara i både en lokal och global kontext, och få de mest eftertraktade byggstenarna till ditt CV.

En stor gul byggnad på en solig dag

Kursen innehåller bland annat träning för arbetsintervju, viktiga språkfärdigheter, nätverkande, interkulturell kommunikation, kinesiska för nybörjare och affärsengelska. Kursen har också ett tema som inkluderar hållbar utveckling.

Innehåll

Kursens syfte är att assistera studenten i att öka sin anställningsbarhet och attraktivitet på arbetsmarknaden, genom att tillhandahålla förmågor som är användbara i både en lokal och global kontext. Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande.

Grundläggande förmågor för anställningsbarhet

Skriva CV och personligt brev
Träning för arbetsintervju
Språkfärdighet
21st century soft skills
Nätverkande
Mjukvara och plattformar online

Språk och kommunikation för affärsvärlden

Interkulturell kommunikation
Kinesiska för nybörjare
Affärsengelska
Säljteknik
Tal och retorik
21st century literacies
Möten och diskussioner

Det globala samfundet och hållbarhet

Globala frågor och mål för hållbar utveckling
Hållbar utveckling
Information, omvärldsbevakning och källkritik

Kontakta oss gärna för mer information: