Kurspaketet riktar sig till dig som är i övergången till studier på högskole- och universitetsnivå eller andra typer av avancerad utbildning, och vill förbereda dig för framgång i den akademiska världen. Kursen ökar dina studiefärdigheter och din studieförberedelse. 

En stor gul byggnad på en solig dag

Det övergripande målet är att utveckla och stärka färdigheter som behövs i högre utbildning genom exempelvis grupparbete, socialt engagemang, peer learning, och självständigt lärande. Kursen innehåller bland annat workshops och föreläsningar om akademisk integritet, evidensbaserat lärande och studiestrategier, språk och kommunikation för högre utbildning, skrivprocessen och interkulturell kommunikation. Kursen har också ett tema som inkluderar hållbar utveckling.

Innehåll

Studielivet

Akademiska färdigheter och en introduktion till akademisk integritet
Lärglädje
Kulturella aspekter på akademisk utbildning
Sociala förmågor
Evidensbaserat lärande och studiestrategier

Språk och kommunikation för högre utbildning

Lässtrategier, skrivprocessen och akademiskt skrivande
Grupparbete och interkulturell kommunikation
Muntlig presentation och visuella hjälpmedel
21st century literacies

Det globala samfundet och hållbarhet

Globala frågor och mål för hållbar utveckling
Hållbar utveckling
Information, omvärldsbevakning och källkritik

Kontakta oss gärna för mer information: