Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Grundläggande grafisk design (Fundamentals of Graphic Design) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom grafisk design, typografi samt datorbaserade verktyg för layout och bildhantering. Kursen ger även en grundläggande orientering inom den grafiska branschen och dess historia.

Kursen innehåller följande moment:
- Layout- och designprinciper
- Typografi
- Färglära
- Bildkomposition och gestaltning
- Designhistoria
- Grafisk design som yrke
- Varumärken, logotyper och grafiska profiler
- Presentationsteknik
- Datorbaserad trycksaksproduktion
- Labbpass i programvara för framställande av digital design

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska 6/B (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TGGG11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 09:01:42