Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Visual Lab 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Visual Lab är en praktisk kurs fokuserad på nya och avancerade verktyg och tekniker inom ämnet grafisk/visuell design. Genom en serie lärarledda demonstrationer, workshops och uppgifter ges studenterna ny kunskap om aktuella tekniker och mjukvara inom fotobearbetning, vektorgrafik, grafik i rörelse och trycksaksdesign. Kursen avslutas med ett betygsatt individuellt projekt, där studenterna uppmuntras att lösa ett givet uppdrag med hjälp av ny teknik de lärt sig i kursen, såväl som nya verktyg de själva söker upp. Kreativitet och experimenterande uppmuntras.

Kursen innehåller följande moment:
- Workshops och uppgifter i fotobearbetning, fotomanipulation och digital kollageteknik
- Workshops och uppgifter i avancerad vektorgrafik
- Workshops och uppgifter inom animation och interaktion med hjälp av vektorgrafik och programkod
- Workshops och uppgifter i rörlig grafik
- Workshops och uppgifter i aktuella verktyg och tekniker för trycksaksdesign, inkluderat tryckteknik för ovanliga material och texturer
- Individuellt projekt fokuserat på att kreativt lösa en given uppdragsbeskrivning genom användning av nya verktyg och tekniker (exempelvis: agumented reality, 3D, animering)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Grundläggande grafisk design 7,5 hp, Visuell kommunikation 7,5 hp och Innehållsdesign för New Media, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TVLN14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2024-01-24 12:29:56