Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Ortsoberoende
Till ansökan

Är du intresserad av digitalisering, förändringsprocesser i samhället, hållbart lärande och kommunikation? Vill du ligga i frontlinjen när dagens och framtida utbildning förändras och formas? Detta program baseras på spetsforskning kring digitalisering i utbildning. Du kommer att få tillämpa forskning i olika utbildningssammanhang där ditt analytiska fokus kommer att ligga på hållbar och etiskt försvarbar design för lärande nära kopplat till samhället. Programmet befinner sig i brytpunkten mellan media, kommunikation och språk, samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv samt naturvetenskap, teknologi, teknik och matematikutbildning (STEM). Fältet fokuserar på hur digitaliseringsprocesser kan implementeras på hållbara och ansvarsfulla sätt.


Masterprogrammet i Learning, Digitalization, and Sustainability fokuserar på globala perspektiv och strategier för hållbar utveckling av utbildning i ett samhälle präglat av ständigt ökande digitalisering och mediegenomslag. Idag förändras utbildning snabbt på grund av ett mer digitaliserat och globalt samhälle med en intensifierad EdTech marknad, med datafiering av individers lärandeaktiviteter och -praktiker, med nya digitala redskap, såväl som nya former för ledarskap och implementeringsprocesser. Vi studerar snabba förändringar i sektorn från ett hållbarhetsperspektiv, med syfte att skapa framtidsorienterat lärande av betydelse för kommande generationer. LeaDS-programmet svarar mot ett samhällsbehov av kritiskt och praktiskt tänkande vad gäller förändring och innovation med och genom digitala lösningar grundade i hållbarhet i en rad olika utbildningssammanhang.


Programmet är designat för att utveckla ledare och utbildare med en djup förståelse för lärande och digitaliseringsprocesser i en global och medietät värld, som inkluderar hållbara och framtidsorienterade utvecklingsidéer och strategier på området. I programmet kommer du att utveckla kritiska kompetenser för att kunna forma policy och bidra till förändring och långsiktig påverkan inom lärande, digitalisering och hållbarhet.


Ett akademiskt år omfattar 40 studieveckor fördelat på två terminer. Detta motsvarar 60 högskolepoäng. Varje vecka omfattar 1,5 hp, vilket motsvarar 40 timmar studier. Alla kurser undervisas på engelska. Programmet ges som en ettårig eller tvåårig version. Den senare är en fördjupning av det första året, vilket innebär att alla studenter samläser under det första året. Programmet är webbaserat och innehåller såväl synkrona som asynkrona seminarier och studieuppgifter.

 

Masterprogrammet i pedagogik, Learning, Digitalization, and Sustainability (LeaDS) genomförs inom forskningsområdet Social Sciences of Sustainability vid Högskolan för lärande och kommunikation i samarbete med masterprogrammen Sustainable Communication (SusCom) och Sustainable Societies and Social Change (GlobalS).


Under en obligatorisk fem veckor lång studentorganiserad praktik, som kan ske där studenten befinner sig eller i form av ett webbaserat samarbete, arbetar studenten med en implementationsprocess uttänkt under utbildningen. Växande erfarenhet skapar möjlighet för att applicera kunskap och utvecklas vidare. Omgivande kurser fokuserar på specifika aspekter av lärande, digitalisering och hållbarhet och ger möjlighet att öka och fördjupa de erfarenheter praktiken ger, till exempel samarbetsmetoder som spänner över olika expertområden och yrkesroller inom en organisation, vilket innefattar kommunikationsverktyg och ledarskapsförmåga.

Under den tredje terminen (22,5 hp) på det tvååriga programmet kommer du att ha möjlighet att välja att sätta samman din egen kombination av kurser utifrån ett antal valbara samhällsvetenskapligt inriktade kurser vid Jönköping University, andra svenska lärosäten eller vid utländska universitet efter överenskommelse med programansvarig.

Efter avslutad utbildning har du slutfört din egen magisteruppsats och är redo för kvalificerade arbetsuppgifter i olika sektorer där utvecklingsstrategier inom utbildningsdesign står i fokus. Du kommer även att vara redo för forskarstudier i pedagogik med fokus på digitalisering och hållbarhet. Programmet knyts specifikt till Högskolan för lärande och kommunikation/Jönköping Universitys internationella och

dynamiska forskningsmiljö inom digitalisering och lärande som samarbetar i en grupp av nio nationella lärosäten i Sverige med partners utomlands.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Helfart
Ort: Ortsoberoende
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in education or social science including independent work, i.e., a thesis or the equivalent. English proficiency is required

LeaDS - Learning, Digitalization, and Sustainability (One Year)

Omfattning: 60 hp
Anmälningskod: HJ-MS198
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet pedagogik inriktning lärande och digitalisering

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.