Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Material och tillverkning., 120 hp

Detta program inom produktutveckling fokuserar på att kunna förutsäga och optimera tekniska komponenter. Programmet introducerar dig till produktförverkligande och både produkt- och produktionsutveckling. Du lär dig om materialvetenskap, tillverkningsteknik, ytteknik och numerisk analys. Det andra året erbjuder två spår, ett inom komponentoptimering och det andra ges helt online inom gjuteriteknik. Inom komponentteknik får du mer erfarenhet av beräkningsvätskedynamik och elementanalyser. Du kommer också att studera polymerer och simulering av processinflytande på mikrostrukturen. I gjuteriteknikspåret bekantar du dig med olika gjutlegeringar och gjutningsprocesser. Du lär dig om smältning, gjutningsmaterial och miljökonsekvensbedömning samt stelning, analys av defekter och modellering av gjutningsprocessen.

Många kurser innehåller riktiga industriella fall från företag i samarbete med avdelningen för material och tillverkning. En valfri kurs innehåller 4 veckors praktiskt arbete inom industrin, där den del av det praktiska arbetet med kursen också kan läsas under sommaren.

Du kommer att vara en bra resurs i arbetet med produktutveckling och passar in i ett R&D-team. Du kan också fortsätta med doktorandstudier inom materialvetenskap, tillverkningsteknik eller optimering. Med dina utvecklade färdigheter kan du optimera teknikkomponenter med avseende på prestanda, miljöpåverkan och kostnad.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: Grupp 1: Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter betyg. Grupp 2: 150-179 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng.
Behörighet: Examen om 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet Material och tillverkning, Maskinteknik, Kemiteknik eller Teknisk fysik eller motsvarande. För examen inom Kemiteknik och Teknisk fysik krävs relevanta kurser inom Materialteknik, Tillverkningsteknik, Termodynamik och Hållfasthetslära. För Kemiteknik krävs även relevanta kurser inom fysik. Dessutom krävs 15 högskolepoäng i Matematik samt kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS185
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Material och tillverkning.

Obs! Preliminär kurslista.

 

 

Fristående kurser

I mån av plats kan kurserna inom programmet ges som fristående kurser. Mer information om detta ges efter att ansökningstiden för programmet gått ut. Läs mer här.

År 1

Material och Tillverkningsteknik 7.5 credits

Chemical Thermodynamics, 7.5 credits

Polymer och komposit teknologi 7.5 credits

Numerisk analys 7.5 credits

Ytteknik 7.5 credits

Materialmekanik 7.5 credits

Microstructural Engineering, 7.5 credits


Conditionally elective courses

Students who haven’t studied multivariable calculus is forced to choose Multivariable calculus.

Flervariabelanalys 7.5 credits
Integrerad produktframtagning 7,5 hp


År 2

Component Realization track

Applications of Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer, 7.5 credits

FEA and Optimization Driven Design, 7.5 credits

Manufacturing Process Simulations, 7.5 credits


Elective courses within the track Component Realization

Integrerad produkt och produktionsutveckling 7.5 credits

Advanced CAD, 7.5 credits

Industrial Placement Course, 7.5 credits


Foundry Technology track (online)

Komponentgjutning 6 credits

Solidification Processing, 3 credits

Liquid Metal Processing – Ferrous Alloys, 3 credits

Analysis of Casting Defects, 3 credits

Liquid Metal Processing – Aluminum Alloys, 3 credits

Miljökonsekvensbedömning av gjutgods 3 credits

Modelling and Simulation of Casting, 6 credits

Formmaterial i gjuteriteknik 3 credits


Common course for both tracks

Final Project Work, 30 credits

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Tillförordnad Universitetslektor komponentteknologi
  • Tekniska Högskolan