PREVJU

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 27 maj.

Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktionssystem, inriktning Production Engineering and Management., 120 hp

Översikt

Programmet tar ett helhetsgrepp om produktion. Det innefattar bland annat utvecklingen av produktionssystem och dess interaktion med hela framtagningsprocessen av produkter. Utbildningen fokuserar på design och utveckling av produktionssystem, samt ger en inblick i olika strategier för konfigurerbarhet, automatisering och produktionsteknik. Därefter står hanteringen av produktionssystem i fokus med simuleringsverktyg som kommer att introduceras för analyser av ett produktionssystem. Programmets helhetsgrepp hjälper studenterna att förstå vikten av samverkan mellan organisatoriska funktioner och personers kunskaper och kompetenser, samt hur dessa kan integreras för att säkerställa industrialisering och produktframsteg som lever upp till kraven på volym, kvalitet och produktkostnad.

Under den tredje terminen har studenterna möjlighet att studera utomlands.


Efter examen kommer studenterna att ha försetts med metoder och verktyg som används för att förbättra produktionslösningar. I många av kurserna tas även ledningsperspektiv upp, för att ge studenterna förmågan att leda och integrera produktionsteknik under en ny produktframtagningsprocess. Som utexaminerad kommer du att vara en kompetent ingenjör med ett hållbart och innovativt förhållningssätt inför framtida utvecklingsprojekt av komplexa och digitala industrier.

Det teoretiska kommer att varvas med gästföreläsare från industrin, studiebesök samt branschrelaterade uppgifter och projekt där teori kan tillämpas i praktiken. Det finns även möjlighet att välja en näringslivsförlagd kurs där du kan praktisera inom industrin.

Efter din masterexamen i Production Engineering and Management är du redo för att jobba som produktionsingenjör med olika inriktningar. Du kan exempelvis arbeta med fokus mot industrialiseringsprojekt på stora företag eller på fabrik, eller som produktionsingenjör med fokus på ledarskap och med möjlighet att bli produktionschef. Det finns även möjlighet för dig att arbeta som produktionsingenjör som designar produktionsceller i egenskap av konsult eller inom tillverkningsindustrin, eller som produktionsingenjör med fokus på forskning kring industriella behov.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Urval: Grupp 1: Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter betyg. Grupp 2: 150-179 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng.
Behörighet: Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet maskinteknik, industriell organisation och ekonomi eller byggnadsteknik eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Dessutom krävs 15 hp i matematik och 15 hp examensarbete samt kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS187
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktionssystem, inriktning Production Engineering and Management.
Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig