Programmet omfattar 60 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i studieuppgifter och examinationer. Undervisningen är webbaserad med stöd av lärplattformen Canvas. Där finns bl.a. inspelade föreläsningar, möjlighet till informationsöverföring och kommunikation. Upplägget har fokus på självständigt och självstyrt lärande med möjlighet att själv planera sin tid. Utbildningen genomförs som ett program i samverkan mellan Hälsohögskolan i Jönköping (JU), Göteborgs universitet (GU), Högskolan Väst (HV), Högskolan Kristianstad (HKR) och Linnéuniversitetet i Kalmar (Lnu). Programmet genomförs på halvfart.

Möjlighet till internationellt utbyte genom studier vid något av våra partneruniversitet.

Efter utbildningen finns möjlighet till forskarutbildning inom omvårdnad.

Obs! Preliminär kurslista.

 

Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos äldre, 7,5 hp (Hälsohögskolan i Jönköping)

Personcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt vid vård av äldre 7,5 hp (Linnéuniversitetet)

Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre 7,5 hp (Högskolan Väst)

Komplexa ohälsotillstånd hos äldre 7,5 hp (Högskolan Väst)

Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov, 7,5 hp (Högskolan Kristianstad)

Organisation, ledning i utveckling med inrktning vård av äldre 7,5 hp (Göteborgs universitet)
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad med inriktning vård av äldre, 15 hp (Samtliga lärosäten)

 

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.