Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2022
Ort: Ortsoberoende
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 60 hp

Programmet omfattar 60 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i studieuppgifter och examinationer. Undervisningen är webbaserad med stöd av lärplattformen Canvas. Där finns bl.a. inspelade föreläsningar, möjlighet till informationsöverföring och kommunikation. Upplägget har fokus på självständigt och självstyrt lärande med möjlighet att själv planera sin tid. Utbildningen genomförs som ett program i samverkan mellan Hälsohögskolan i Jönköping (JU), Göteborgs universitet (GU), Högskolan Väst (HV), Högskolan Kristianstad (HKR) och Linnéuniversitetet i Kalmar (Lnu). Programmet genomförs på halvfart.

Möjlighet till internationellt utbyte genom studier vid något av våra partneruniversitet.

Efter utbildningen finns möjlighet till forskarutbildning inom omvårdnad.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Ortsoberoende
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande samt svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Anmälningskod: HJ-MS180
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 40000 SEK
Studieavgift: 160000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

Obs! Preliminär kurslista.

 

Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos äldre, 7,5 hp (Hälsohögskolan i Jönköping)

Personcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt vid vård av äldre 7,5 hp (Linnéuniversitetet)

Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre 7,5 hp (Högskolan Väst)

Komplexa ohälsotillstånd hos äldre 7,5 hp (Högskolan Väst)

Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov, 7,5 hp (Högskolan Kristianstad)

Organisation, ledning i utveckling med inrktning vård av äldre 7,5 hp (Göteborgs universitet)
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad med inriktning vård av äldre, 15 hp (Samtliga lärosäten)

 

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.