Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktionssystem, inriktning Supply Chain Operations Management, 120 hp

Genom områdena flödesekonomi, verksamhetsstyrning, industriteknik och arbetsorganisation ger programmet dig kompetenserna som krävs för att arbeta med hanteringen av distributionskedjor.

 

Med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt erbjuder utbildningen unika möjligheter. Här erhåller du den kunskap och de färdigheter som är lämpliga vid hantering av integrerade system för att styra, designa och utveckla hållbara verksamheter med nätverksbaserade leveranser av produkter och tjänster. Kurserna lägger även stor vikt vid aspekterna hållbarhet och digitalisering som sätts i relation till hantering av distributionskedjor.

 

Under utbildningen får du stor erfarenhet av att lösa verkliga problem hämtade från branschen, samtidigt som du inom olika beslutsfattande konstellationer övar upp din kommunikation och dina presentationsfärdigheter.

En stor del av utbildningen handlar om att genomföra projekt där verkliga problem från olika organisationer ska lösas. Flera av kurserna innefattar även studiebesök och gästföreläsare från industrin för att minska avståndet mellan utbildningen och praktiken.

 

Den tredje terminen har du möjlighet att rikta in dig på ett valfritt forskningsområde där du kombinerar en näringslivsförlagd praktik med att delta i ett forskningsprojekt.

Andra året av utbildningen erbjuder en unik möjlighet för studenter att själva skräddarsy sin kompetensprofil genom att läsa valfria kurser på våra internationella campus och partneruniversitet. JU och Tekniska Högskolan samarbetar med flera partneruniversitet och kan erbjuda utbildning på ett stort antal internationella campus.

Efter examen kommer du att vara en skicklig ingenjör med omfattande kunskap om distributionskedjor och hanteringen av framtida marknader. Du kommer ha förmågan att verka inom ett hållbart, komplext, digitaliserat och globalt system som verksamhetsansvarig, industriingenjör eller som ansvarig för en distributionskedja. Utöver det kommer utexaminerade att vara rustade med akademiska kunskaper om forskning, att leda projekt och att samarbeta på ett effektivt sätt i en tvärvetenskaplig miljö. Med dessa egenskaper kommer utexaminerade att vara lämpliga för anställningar på forskningsinstitut, universitet och inom forsknings- och utvecklingsavdelningar.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: Grupp 1: Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter betyg. Grupp 2: 150-179 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng.
Behörighet: Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet maskinteknik, industriell organisation och ekonomi, datateknik eller byggnadsteknik eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Dessutom krävs 15 hp i matematik samt kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS188
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktionssystem, inriktning Supply Chain Operations Management

Obs! Preliminär kurslista.

 

Year 1

Introduction to Supply Chain Operations Management, 7.5 hp

Advanced Research Methods in Supply Chain Operations Management, 7.5 hp

Operations Strategy and Innovation, 7.5 hp

Designing Supply Chain Operations, 7.5 hp

Deliver: Strategy, Planning and Operations, 7.5 hp

Leading Sustainable Operations, 7.5 hp

Developing Sustainable Supply Chain Operations, 7.5 hp

Leading Advanced Technical Systems, 7.5 hp


Year 2

Elective courses, 30 hp, choosing among several different tracks:

Lean and Six Sigma for Sustainable Operations, 15 hp

Research track: Industrial Placement in Supply Chain Operations Management, 7.5 hp and In-depth Project Work in Supply Chain Operations Management, 7.5 hp

Business Administration track: Entrepreneuring; Person and Process, 7.5 hp and Managing Responsibility for Corporate Sustainability, 7.5 hp

Product and Production development track: Integrated Product Realization, 7.5 hp, and Integrated Product and Production Development, 7.5 hp or Automation: Challenges and Possibilities, 7.5 hp

Projektkurs, 15 hp

Matematisk statistik, 7.5 hp

Examensarbete i Produktionssystem, 30 hp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor produktionssystem
  • Tekniska Högskolan