Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Bebyggd miljö, inriktning Sustainable Building Information Management, 120 hp

Översikt

Programmet ger studenter kunskapen, färdigheterna och erfarenheten som krävs för att använda och hantera effektiva processer vid produktframtagning. Processor som stöttas av databaserad teknik, som exempelvis BIM och GIS, inom byggsektorn för att skapa hållbara värden. Det inkluderar bland annat modellering, simulering, analyser, optimering, visualisering, delning, kommunikation och att organisera och leda processer för digitalt drivet värdeskapande.

 

Byggsektorn är den största sektorn i de flesta länder. Sektorn är ansvarig för framtagandet av komplexa och specialanpassade produkter som formar all bebyggelse, som exempelvis byggnader, belysningssystem, vägar, vattensystem och avloppsnät. Med digitaliseringen har byggsektorn utvecklats snabbt och nya arbetssätt driver på utvecklingen ytterligare.

 

Det finns ett behov av ingenjörer med specialistkunskap inom Building Information Management (BIM) och Geographic Information Systems (GIS), och som kan implementera teknologin i produktframtagningsprocessen. Utexaminerade från programmet kommer att stötta företag och organisationer inom byggsektorn med att integrera stegen i produkter och produktionskedjan, likväl som att bidra med sin kompetens så att företag kan fortsätta vara konkurrenskraftiga både lokalt och globalt.

 

Tekniska Högskolan som är en del av Jönköping University är medlem i det prestigefyllda samarbetet CDIO Initiative™ med ledande teknikskolor över hela världen. CDIO-initiativet är ett innovativt utbildningsramverk för att ta fram och utveckla en ny vision för ingenjörsutbildningar och producera nästa generations ingenjörer. För mer information, se CDIO

Under en av kurserna har du åtta veckors praktik på ett företag eller annan organisation. Syftet är att du ska få en förståelse för dina framtida arbetsuppgifter och hur dessa är relaterade till din utbildning.

All undervisning sker på engelska och du studerar tillsammans med andra internationella studenter. Det finns möjlighet att läsa en termin utomlands på något av våra partneruniversitet.


Efter avslutad utbildning är du kvalificerad för roller på företag inom byggsektorn som är i behov av experter som kan använda och hantera modern data- och informationsteknik, som exempelvis BIM och GIS.

 

Kunskapen du får med dig från programmet kommer att förbättra karriären för dig som redan arbetar professionellt och skapa nya vägar framåt för dig som är ung yrkesverksam. Du kan exempelvis arbeta som BIM-tekniker, BIM-samordnare och BIM-ansvarig. Flera av rollerna är helt nya och har inte funnits tidigare men anses idag vara nyckelpositioner på många företag.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: Grupp 1: Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter betyg. Grupp 2: 150-179 hp, Rangordning sker efter antal avklarade poäng.
Behörighet: Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet byggnadsteknik, väg- och vattenbyggnadsteknik, bebyggd miljö, arkitektur eller produktutveckling (med relevanta kurser i ljusdesign) eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Dessutom krävs 15 hp i matematik och 7,5 hp i BIM eller 3D-CAD, eller motsvarande, samt kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS194
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Bebyggd miljö, inriktning Sustainable Building Information Management

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor Arkitektur
  • Tekniska Högskolan