Sustainable Communication (One Year)

Gör jämställdhet och hållbarhet till din vardag genom en masterexamen i Sustainable Communication. Programmet täcker områden som klimatpsykologi, hållbar utveckling, transmedia storytelling och design – men framförallt hur du kommunicerar kring viktiga ämnen.

Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2021-03-16 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp

I en tid av klimatförändringar som hotar de livsvillkor vi är beroende av, och där bristande jämställdhet och väpnade konflikter är globala problem, blir behovet av relevant kommunikation kring global hållbarhet allt viktigare.

 

Du studerar förhållandet mellan media och kommunikation och de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet. Utbildningen är nära kopplad till JUs forskningsmiljö, som publicerat i områden som miljökommunikation, global journalistik, transmedia storytelling och kommunikation för utveckling.

 

Programmet erbjuds som 1-årigt (60 hp) och 2-årigt (120 hp). Det senare är en förlängning av det första, vilket innebär att alla studenterna läser tillsammans under det första året.

I programmet ingår 5 veckor praktik. Som student kan du ordna praktikplats själv, men utbildningen har möjlighet att ordna praktikplats via ett nära samarbete med The Climate Counsil i Jönköping, där många företag och organisationer arbetar tillsammans för ett bättre klimat.

Behovet av kommunikationsexperter inom hållbarhet kommer att öka i takt med FNs mål för hållbar utveckling. Med en magisterexamen har du många möjligheter att arbeta inom hållbarhetskommunikation, både globalt och regionalt. Till exempel kan du arbeta som kommunikationsspecialist eller med företagens sociala ansvar. Din roll blir viktig och allt mer relevant. De som läst det 2-åriga programmet har möjlighet att studera vidare på doktorandnivå.

Programmet Sustainable Communication (One Year) ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Urval: Avancerad nivå
Behörighet: The applicant must hold the minimum of a bachelor's degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 ECTS credits in media and communication studies or social studies including independent, theoretical based work, i.e. a thesis or the equivalent. English 6/English B in the Swedish upper secondary school system or international equivalent.
Anmälningskod: HJ-MS175
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap

(NB Preliminary list of courses)

Year 1

Sustainability and Communication 15 credits
Media in the Digital Age
7.5 credits
Transmedia Storytelling and Design
7.5 credits
Research Methods 1
7.5 credits
Work Placement
7.5 credits
Master's Thesis 1
15 credits

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.