PREVJU

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 27 maj.

Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet informatik, inriktning User Experience Design, 60 hp

Översikt

På en marknad under ständig förändring behöver designers och utvecklare ha kunskapen att på avancerad nivå bemästra tekniken att skapa innovativa och konkurrenskraftiga produkter. Programmet ger dig grundläggande förståelse för hur människor interagerar med mjukvara. Därefter får du utforska hur digital teknik, så som semantisk webb och rekommendationssystem, kan förbättra användarupplevelsen.


Programmet erbjuder möjlighet för dig att praktiskt lära dig processerna och metoderna som ger stöd i allt från produktdesign till utveckling och produktleverans. Under den slutliga avhandlingen kommer du att göra ett fördjupningsarbete utifrån en frågeställning från branschen, samhället eller från ett närliggande forskningsfält.

All undervisning sker på engelska. Du kommer att läsa tillsammans med studenter från hela världen med olika akademiska bakgrunder.

Efter din magisterexamen kommer du vara redo för att arbeta inom digital teknik i olika roller, så som UX-designer, produktdesigner, interaktionsdesigner eller som teknik- eller designkonsult. Du kommer ha skaffat dig färdigheter och den nödvändiga expertisen för att arbeta inom områden som design, utveckling och med produktframtagningsprocesser. Programmet ger också en bra grund för vidarestudier på doktorandnivå.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet Informatik, Datateknik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS191
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet informatik, inriktning User Experience Design
Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor
  • Tekniska Högskolan