Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Värnamo
Examen: Högskoleexamen med inriktning mot 3D-teknik, 120 hp

Genom ett tätt samarbete med regionens ledande teknikföretag har vi tagit fram en utbildning som uppfyller företagens framtida kompetensbehov. Därför vet vi med säkerhet att du blir attraktiv på arbetsmarknaden efter utbildningen.


Under utbildningen får du teoretisk kunskap som du får nyttja i utvecklingsprojekt. Projekten är en röd tråd genom utbildningen och ger dig praktisk erfarenhet inför den del av utbildningen som är näringslivsförlagd. Den näringslivsförlagda delen ger ytterligare erfarenhet, goda kontakter och referenser i branschen redan innan examen.


Du erbjuds att genomföra ett antal certifieringstester i Solidworks (Cadmjukvara) som är framtagna av branschen. Certifieringarna är ett internationellt bevis på stort kunnande inom CAD.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

3D-teknik har två näringslivsförlagda kurser; en som görs på plats hos företag och ett examensarbete (som många också gör hos företag). Kurserna omfattar totalt 30hp, 20 v. Industrin på orten medverkar i din utbildning med bland annat gästföreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsdagar.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta i ett konstruktionsteam. Som färdigutbildad kan du kan ta en produkt från idé till produktion och dina framtida arbetsuppgifter är till exempel att rita, konstruera och ta fram tillverkningsunderlag med hjälp av CAD. Framtida yrkestitlar är t ex konstruktör eller produktutvecklare. Din yrkesroll kan innehålla uppgifter som produktframtagning, prototyper, konstruktionsberäkningar, materialval, design, 3D-modellering, simuleringar eller CAD-support.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.
Anmälningskod: HJ-52502
Examen: Högskoleexamen med inriktning mot 3D-teknik

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.