Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi., 180 hp

Översikt

En arbetsterapeut möter människor som förlorat eller riskerar att förlora möjligheten att klara vardagens aktiviteter. Programmet ger dig förutsättningar att coacha och möjliggöra för människor att leva som de vill och behöver.


Under första året studerar du, förutom arbetsterapi i teori och praktik, relaterade ämnen såsom psykologi, anatomi och fysiologi. År två täcker utbildningen aktivitet och ohälsa ur ett socialt och medicinskt perspektiv, samt arbetsterapeutiska åtgärder för att återskapa hälsa och välbefinnande. Det tredje året medverkar du i utvärdering och utveckling av arbetsterapeutisk verksamhet, och skriver ditt examensarbete.


Blandningen mellan teori och praktik med fokus på aktivitet gör dig väl förberedd för yrket som arbetsterapeut.

Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Utbildningen har 21v VFU (verksamhetsförlagd utbildning). VFU görs på sjukhus, vårdcentral, äldreboende och hemsjukvård, skola, företagshälsovård, arbetsrehabilitering eller samhällsplanering. Två veckors VFU spenderas på en klinisk undervisningsmottagning, där du tillsammans med studenter från andra utbildningar tränar på teamarbete.

Du har goda möjligheter att förlägga delar av dina studier vid något av våra partneruniversitet i eller utanför Europa. Internationalisering på hemmaplan ingår genom web-baserade kursmoment tillsammans med studenter på andra internationella lärosäten, samt via internationella studenter och föreläsare som deltar i programmets kurser.

Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser och rehabilitering, både inom offentlig och privat sektor. Du kan också driva eget företag. Arbetsterapeutens mål är att den enskilda människan, trots ohälsa eller andra hinder för vardagliga aktiviteter, ska kunna utveckla och använda sina egna resurser för att klara vardagens aktiviteter, vara delaktig i samhället och känna meningsfullhet.

 

För vidare studier erbjuder Hälsohögskolan magister- och masterprogram i arbetsterapi.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52344
Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt arbetsterapi
  • Hälsohögskolan