Nivå: Grund och avancerad
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Civilekonomexamen, 240 hp

Översikt

Under utbildningen lär du dig förstå och analysera ekonomiska och politiska frågor på ett metodiskt och vetenskapligt sätt. Representanter från näringslivet medverkar i programmets utformning och gör utbildningen relevant på arbetsmarknaden.

Civilekonomprogrammet är en yrkesutbildning med två inriktningar: Företagsekonomi och Nationalekonomi. Den företagsekonomiska inriktningen fokuserar på verklighetsnära företagsekonomiska problem som rör exempelvis bokslut, investeringsbeslut eller organisationsfrågor. Den nationalekonomiska inriktningen fokuserar på hur olika marknader fungerar och samspelar, den globala ekonomin och hur man kan förbättra tillväxt och ekonomiskt välstånd i såväl industrialiserade länder som i utvecklingsekonomier.

 

Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

För dig som väljer att läsa utomlands endast en termin erbjuder vi bl.a. projektarbeten/internship i samarbete med näringslivet eller juridikkurser med inriktning mot revisor under den andra terminen. I den nationalekonomiska inriktningen finns möjlighet till poänggivande praktik utomlands, till exempel vid en svensk ambassad eller internationell organisation.

 

I den företagsekonomiska inriktningen ingår fadderföretagsverksamhet som
en obligatorisk del. Under de första två åren kommer du att ha ett nära samarbete med något av våra fadderföretag.

De flesta av våra studenter väljer att läsa utomlands vid något av våra många partneruniversitet. Förutom att det är en upplevelse för livet så ger utlandsstudier tillgång till unika kurser, möjlighet till specialisering, språkkunskaper samt ett internationellt personligt nätverk. Det finns möjlighet att läsa två terminer utomlands.

Utbildningen förbereder dig för en karriär i Sverige eller världen. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som controller, revisor, skattekonsult, redovisningsekonom, aktiemäklare, marknadsassistent, projektledare, analytiker, affärsutvecklare eller portföljförvaltare. Många civilekonomer väljer att bli entreprenörer och driva egna företag.


Civilekonomutbildningen har kommit till på näringslivets initiativ, och även om utbildningen är riktad främst mot den svenska arbetsmarknaden får våra civilekonomer jobb över hela världen.

Med en examen från Civilekonomprogrammet är du också behörig till forskarstudier eller kan läsa vidare på något av våra masterprogram.

Programmet ges vid Jönköping International Business School
Omfattning: 240 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

På högskoleprovet krävs minst 0,8 poäng. En mindre del av platserna till programmet tillsätts efter särskilt urval.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-52036
Examen: Civilekonomexamen

Särskilt urval

Jönköping International Business School har beslutat att reservera ett mindre antal platser på sina utbildningsprogram till sökande som bedöms vara särskilt lämpade för den utbildning som avses liksom skolans profil. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande.
Läs mer om kriterier för särskilt urval.

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Affärsredovisning 7,5 hp
Entrepreneurship 7,5 hp
Ekonomistyrning 7,5 hp
Microeconomic Principles 7,5 hp

 

Macroeconomic Principles 7,5 hp

Corporate Finance I 7,5 hp
Marketing Management* 7,5 hp
Development Economics** 7,5 hp
International Macroeconomics and Finance 7,5 hp


* Företagsekonomisk inriktning
** Nationalekonomisk inriktning

 

År 2

Business Statistics I 7,5 hp
Externredovisning och revision* 7,5 hp
Intermediate Microeconomics and Mathematical Economics** 7,5 hp
Business Statistics 2 7,5 hp

Sweden in the Global Economy* 7,5 hp

Intermediate Macroeconomic Theory** 7,5 hp

Organizing and Leading in a Sustainable World** 7,5 hp

Handelsrättslig översiktskurs 15 hp


Redovisningsteori och koncernredovisning* 7,5 hp
Econometrics 1** 7,5 hp

 

* Företagsekonomisk inriktning
** Nationalekonomisk inriktning

 

År 3

Utlandsstudier/Valbara kurser/Internship 60 hp


År 4

Fördjupningar inom Företagsekonomisk inriktning:
Accounting 60 hp
Entrepreneurship 60 hp
Finance 60 hp
Management 60 hp
Marketing 60 hp

 

Fördjupningar inom Nationalekonomisk inriktning
Economics 60 hp

 

I varje fördjupningsalternativ ingår examensarbete 30 hp.


Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt företagsekonomi
  • Jönköping International Business School