Nivå: Grund och avancerad
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Civilingenjörsexamen i Industriell Produktframtagning., 300 hp

Utbildningen är ständigt aktuell och ger dig grundläggande tekniska kunskaper. Du får fördjupade och integrerade kunskaper inom ledning, produkt och produktionsutveckling för att möta kraven som ställs på morgondagens civilingenjörer.


Idag krävs att du redan på utvecklingsstadiet planerar för 100% återvinning när produktens livslängd är förbrukad. I snabb takt utvecklas nya arbetssätt och affärsmodeller för att höja konkurrensförmågan. Den industriella utvecklingen är snabb och global, och kundkraven är specifika och individualiserade. För att få fördelar på marknaden krävs samverkande internationella utvecklings-, tillverknings- och distributionsprocesser, där ingenjörsarbetet sker med stöd av digitala verktyg och kommunikationsteknologi. Under utbildningen förbereds du väl för din kommande yrkesroll som civilingenjör.

 

Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Programmet innehåller NFK, näringslivsförlagd kurs, under en hel läsperiod (15hp). Undervisning varvas med projekt och aktiviteter som gör näringslivskontakten livaktig under hela utbildningen, och sista året genomförs, utöver examensarbetet, en stor projektkurs där samverkan sker direkt med företag.

Under fjärde året kan du välja att genomföra dina valbara kurser vid något av våra partneruniversitet, och under femte året kan du förlägga ditt examensarbete utomlands. Du förbereds genom en särskild kurs som omfattar de kulturella utmaningarna med att arbeta internationellt. JTHs campus är internationellt.

Efter utbildningen är du förberedd för en karriär i en industrirelaterad verksamhet. Du kommer att ha en helhetsförståelse för de industriella villkoren, och beroende på vilken specialisering du valt kan du hitta anställningar både med fokus på produktutveckling, produktionsutveckling eller samspelet mellan dessa processer. En civilingenjörsutbildning ger en examen på avancerad nivå och vill du läsa mer kan du fortsätta med en forskarutbildning.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 300 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Anmälningskod: HJ-52529
Examen: Civilingenjörsexamen i Industriell Produktframtagning.
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 75000 SEK
Studieavgift: 750000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Docent Arbetsorganisation
  • Tekniska Högskolan