Nivå: Grund och avancerad
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Civilingenjörsexamen i Industriell Produktframtagning., 300 hp

Översikt

Det här är en utbildning som är ständigt aktuell och ger dig grundläggande tekniska kunskaper inom produkt och produktionsutveckling med fokus på samspelet mellan produkt, produktion och leverans, internationalisering och kundanpassning. Du får fördjupade och integrerade kunskaper inom ledning, produkt och produktionsutveckling för att möta kraven som ställs på morgondagens civilingenjörer.


Idag krävs att du redan på utvecklingsstadiet planerar för 100% återvinning när produktens livslängd är förbrukad. I snabb takt utvecklas nya arbetssätt och affärsmodeller för att höja konkurrensförmågan. Den industriella utvecklingen är snabb och global, och kundkraven är specifika och individualiserade. För att få fördelar på marknaden krävs samverkande internationella utvecklings-, tillverknings- och distributionsprocesser, där ingenjörsarbetet sker med stöd av digitala verktyg och kommunikationsteknologi.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Programmet innehåller NFK, näringslivsförlagd kurs, under en hel läsperiod (15hp). Undervisning varvas med projekt och aktiviteter som gör näringslivskontakten livaktig under hela utbildningen, och sista året genomförs, utöver examensarbetet, en stor projektkurs där samverkan sker direkt med företag.

Under fjärde året kan du välja att genomföra dina valbara kurser vid något av våra partneruniversitet, och under femte året kan du förlägga ditt examensarbete utomlands. Du förbereds genom en särskild kurs som omfattar de kulturella utmaningarna med att arbeta internationellt. JTHs campus är internationellt.

Efter utbildningen är du väl förberedd för en karriär i en industrirelaterad verksamhet. Du kommer att ha en helhetsförståelse för de industriella villkoren, och beroende på vilken specialisering du valt kan du hitta anställningar både med fokus på produktutveckling, produktionsutveckling eller samspelet mellan dessa processer. En civilingenjörsutbildning ger en examen på avancerad nivå och vill du läsa mer kan du fortsätta med en forskarutbildning.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 300 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik D.
Anmälningskod: HJ-52529
Examen: Civilingenjörsexamen i Industriell Produktframtagning.
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 75000 SEK
Studieavgift: 750000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Avdelningschef
  • Tekniska Högskolan