PREVJU

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 27 maj.

Nivå: Grund och avancerad
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping

Översikt

För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare och förskollärare som saknar lärarexamen eller förskollärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har regeringen gett i uppdrag åt åtta lärosäten att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen och förskollärarexamen, VAL. Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University är ett av dessa åtta lärosäten. Projektet samordnas av Umeå universitet.


I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Utbildningen anordnas på kvarts-, halv- eller helfart beroende på vilka kurser som ska läsas. Kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna respektive Allmänt utbildningsområde bedrivs i huvudsak på distans och vanligtvis på halvfart via en webbplattform, med några träffar per termin på Högskolan för lärande och kommunikation.


Ämneskompletterande kurser samordnas med campusförlagd utbildning på helfart eller med fristående kurser som anordnas på olika sätt. Vid tillräckligt många sökande kan enskilda ämneskompletteringar ordnas som särskilda VAL-kurser på distans eller halvfart. Samarbete med andra lärosäten inom VAL-projektet kan förekomma.


Yrkeslärarutbildning ges inte inom VAL-projektet vid Högskolan för lärande och kommunikation. Vid Högskolan för lärande och kommunikation erbjuds inte alla ämneskurser och fördjupningar för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Sådana kurser är till exempel slöjd, bild, hemkunskap, idrott, musik, hemspråk, kemi, fysik, matematik, biologi, naturkunskap och teknik. För sökande som påbörjat ämnesstudier vid annat lärosäte rekommenderar vi att man i första hand vänder sig dit när det gäller att komplettera ämnesstudier.


När du ansöker till VAL behöver du styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Läs mer under Fakta och behörighet.

 

Utbildningen startar vid tillräckligt antal sökande.


Vill du veta mer?

Vanliga frågor och svar om VAL hittar du här.

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande ämneslärarexamen, grundlärarexamen, förskollärarexamen enligt 2011 års examensförordning, lärarexamen enligt 2001 års examensförordning eller en examen som motsvarar tidigare påbörjad lärarexamen före 2001. Examen kan vara på grund- eller avancerad nivå eller ej nivåbestämd beroende på den individuella studentens tidigare utbildning samt vilken examensordning som tillämpas.

 

Särskilda krav för examen för studenter med viss yrkeserfarenhet gäller (SFS 2013:831).

Tjänstgöringsbetyg

När du ansöker till VAL behöver du styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Använd något av våra tjänstgöringsintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ett intyg där motsvarande uppgifter framgår. Vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande tjänst och eventuella tidigare tjänster. Anställningsavtal godkänns ej.


Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
data_usage Omfattning: 2,5 - 120 hp
language Språk: Svenska
Nivå: Grund och avancerad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Ort: Jönköping
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: För att kunna antas till studier inom VAL ska du medverka i undervisningen i förskola eller vara verksam som lärare i fritidshem, grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning. Du ska uppfylla två krav för att VAL ska vara aktuellt för dig:
  • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
  • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.
Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare. Du kan studera från 2,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina akademiska meriter och din tjänstgöringstid som obehörig lärare eller förskollärare görs i samband med ansökan.

För sökande som saknar svensk gymnasieexamen eller svenska högskolestudier krävs dokumenterade kunskaper i svenska (Svenska 3, Svenska som andraspråk 3, TISUS eller motsvarande).
Anmälningskod: HJ-53000

Individuell studieplanering

Studieplanering anordnas med hänsyn till sökandes tidigare akademiska utbildning och arbetslivserfarenhet som obehörig lärare. Efter ansökan kommer en individuell studieplan att upprättas för varje studerande. I denna plan förtecknas de kurser som ska genomföras med godkända resultat för att kunna resultera i en lärarexamen.

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • VAL-samordnare
  • Högskolan för lärande och kommunikation