PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning 3D-printtekniker, 400 yhp

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med ett antal fysiska träffar i Värnamo.

 

Vill du ha få helhetskompetens inom 3D-printteknik och ha chans på en nyckelroll i framtidens tillverkande företag – både inom produktutveckling med prototypframtagning samt inom serieproduktion?


Den här utbildningen ger dig kompetens att arbeta med hela 3D-printprocessen och att göra teknik- och materialval ur ett hållbarhetsperspektiv. Som specialist inom området kan du söka jobb som 3D-printtekniker, konstruktör, produktionstekniker eller underhållstekniker inom 3D-printing och additiv tillverkning.

Den här utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företag inom tillverkningsindustrin så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov. Chanserna till jobb efter utbildningen är därför mycket goda. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från Bondtech AB, Prototal AB, Thule Sweden AB, PLM Group AB och Wematter.

Logotype Thule
Logotyp Bondtech
Logotype PLM Group

I utbildningen lär du dig CAD för att kunna optimera och konstruera för 3D-printing och du får kunskaper inom produktionsoptimering, 3D-scanning, underhåll, affärsrelationer och omvärldsbevakning.


Utbildningen omfattar många praktiska moment där du kommer att få använda den senaste tekniken och bygga upp kunskap för att förbereda, bereda och utföra 3D-printing, scanning samt efterbearbetning och underhåll.


Som 3D-printtekniker arbetar du ofta i team och under utbildningen uppmuntras du att utveckla din förmåga att samarbeta, jobba lösningsfokuserat och ta eget ansvar. Du får förståelse för gruppdynamikens betydelse för projektets resultat. Dina kunskaper om teknik-materialval ur ett hållbarhetsperspektiv kommer att vara strategiskt viktig för din framtida arbetsgivares konkurrenskraft och lönsamhet. Därför lägger vi också starkt fokus på hållbarhetsperspektivet och utvecklar dina kunskaper om hållbar produktion och hållbara material.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo, Värnamo kommun.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Datorteknik 1a
eller
- Teknik 1
eller
- Industritekniska processer 1
med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.
Behörighet: ELLER: Grundläggande behörighet, samt 1 års relevant arbetslivserfarenhet inom IT/teknik/tillverkande industri, vilken motsvarar den särskilda behörigheten för 3D-printtekniker, enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen.
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning 3D-printtekniker

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Grundkurs för 3D-printning och additiv tillverkning
 • 3D-print 1 - tillverkning i polymera material
 • Lärande i arbete 1
 • Material och miljö
 • Anpassning och konstruktion
 • 3D-print 2 - prototyp- och serietillverkning
 • Lärande i arbete 2


År 2

 • 3D-print 3 - metall
 • Produktionsekonomi och underhåll
 • Optimering och konstruktion
 • Lärande i arbete 3
 • 3D-print 4 - utveckling och fördjupning
 • Lärande i arbete 4
 • Examensarbete - 3D-printtekniker

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss