Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Automationsingenjör - mjukvara, 400 yhp

Utbildningen till Automationsingenjör - mjukvara, passar dig som är intresserad av automation och programmering och vill jobba inom avancerad tillverkning. Du får högt efterfrågade specialistkunskaper inom automation, programmering, IT-säkerhet och fjärrstyrning.

 

Efter utbildningen kan du få anställning som process- och/eller automationsingenjör. I yrkesrollen kan du få ansvar för att planera, utforma, testa, driftsätta, utveckla och förbättra automationsanläggningar. Du kan också jobba som eltekniker eller service-, och drifttekniker.

Den här utbildningen är utformad i samarbete med företag i det regionala näringslivet som har stort behov av kompetens. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Husqvarna Group AB, AFRY, ABB, Industrilås Nässjö, 3 Button Group, NPB Automation, FANUC, AP&T, Östrand Hansen och Axelent.

Logotype AP&T
Logotype Axellent Engineering
Logotype Industrilås
Logotype NPB
Logotype ABB
Logotype Husqvarna Group AB
Logotype 3 Button Group
Logotype Afry
Logotype Östrand och Hansen

Utbildningen till Automationsingenjör - mjukvara ger dig specialistkunskaper inom automation och programmering. Du lär dig programmering av robotar och att hantera elkonstruktion inom process- och automationsområdet. Utbildningen ger färdigheter att driftsätta, planera och genomföra provning och testning, samt att genomföra service av el- och automationsanläggningar.


Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om process- och automationsutveckling inom avancerad tillverkning och lär dig att konstruera och automatisera tillverkningsprocesser. Du får även kunskaper inom ledarskap, maskinsäkerhet och konstruktion för att kunna arbetsleda och delta i projektgrupper.

 

Utbildningen sker i en av landets mest välutrustade och moderna robotverkstäder och lärarna har omfattande branscherfarenhet.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköpings kommun.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Elektromekanik 100p , Mekatronik 1 100 p eller Fysik 1 Matematik 2 med lägsta betyget E/3/G eller motsvarade.
Behörighet: ELLER: Grundläggande behörighet, samt 2 års arbetslivserfarenhet som industrielektriker, robotoperatör eller underhållstekniker, enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen.
Anmälningskod: HJ-YT087
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Automationsingenjör - mjukvara

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Yrkesrollen och projektledning
 • Elkonstruktion
 • Mekatronik
 • Styrsystem
 • Reglerteknik 1
 • Maskinsäkerhet
 • Lärande i arbete 1
 • Reglerteknik 2


År 2

 • Processteknisk matematik
 • Robotteknik
 • Lärande i arbete 2
 • Avancerade styrsystem
 • Industriell IT
 • Examensarbete - Automationsingenjör - mjukvara
 • Lärande i arbete 3

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss