Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Automationsingenjör - robot, 400 yhp

Automations­ingenjör – robot är ett framtidsyrke och medarbetare med kunskaper inom industriell automation, mekatronik, visionsteknik och robotprogrammering blir allt mer eftertraktade.


Efter avslutad utbildning har du kompetensen att jobba med en rad olika yrken med koppling till automation – till exempel som automationsingenjör, eltekniker inom styr och regler och instrumentteknik, PLC-, SCADA- samt HMI-programmerare. Du kan även få jobb som robotingenjör, service- och drifttekniker eller vision-tekniker. Kompetens som Automationsingenjör – robot är eftertraktad och ger stora möjligheter till arbete i Sverige och internationellt. 


Den här utbildningen är utformad i samarbete med företag i det regionala näringslivet som har stort behov av kompetens. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Husqvarna Group AB, AFRY, ABB, Industrilås Nässjö, 3 Button Group, NPB Automation, FANUC, AP&T, Östrand Hansen och Axelent.

Logotype AP&T
Logotype Axellent Engineering
Logotype Industrilås Nässjö
Logotype Östrand och Hansen
Logotype NPB
Logotype ABB
Logotype 3 Button Group
Logotype Husqvarna Group AB
Logotype Afry

Du kommer under utbildningen att få kunskaper om elkonstruktion inom automations-, och robotikområdet och en förståelse för samspelet mellan maskin, elektronik och datorer. Utbildningen omfattar PLC, HMI- och robotprogrammering och du får kunskap om automatiserade processer samt grundläggande produktkännedom. Du får också kunskap om programmering, driftsäkring och analys av robotceller. Dessutom får du kunskap om servosystemet, optisk vision- och sensorteknik, maskinsäkerhet samt fjärrstyrning och övervakning av anläggningar.


Under utbildningen kommer du att få öva på att programmera industrirobotar och att rita el-scheman för el- och automationsanläggningar. Du får träna på att driftsätta automatiserade el-/automations-anläggningar och att planera och utföra provning och testning av anläggningarna. Du lär dig att genomföra felsökning och att utföra service och underhåll.


Utbildningen sker i en av landets bäst utrustade robotverkstäder och våra lärare har lång erfarenhet från branschen. Under utbildningen lär du dig att använda metoder som utvecklar din förmåga att planera, genomföra och utvärdera projekt. Du får också öva på att använda engelska som arbetsspråk.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping, Jönköping kommun.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
Elektromekanik, med lägsta betyget E/3/G
Mekatronik 1, med lägsta betyget E/3/G
ELLER
Fysik 1, med lägsta betyget E/3/G
Matematik 2, med lägsta betyget E/3/G
eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT094
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Automationsingenjör - robot

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Yrkesrollen och projektledning
 • Elkonstruktion
 • Mekatronik
 • Styrsystem
 • Reglerteknik
 • Lärande i arbete 1  
 • Industriell IT
 • Maskinsäkerhet


År 2

 • Industriell Automation
 • Robotteknik 1
 • Lärande i arbete 2
 • Robotteknik 2
 • Robotteknik 3
 • Lärande i arbete 3
 • Examensarbete - Automationsingenjör - robot

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss