Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Automationsingenjör - robot, 400 yhp

Automations­ingenjör – robot är ett framtidsyrke och medarbetare med kunskaper inom industriell automation, mekatronik, visionsteknik och robotprogrammering blir allt mer eftertraktade.


Efter avslutad utbildning har du kompetensen att jobba med en rad olika yrken med koppling till automation – till exempel som automationsingenjör, eltekniker inom styr och regler och instrumentteknik, PLC-, SCADA- samt HMI-programmerare. Du kan även få jobb som robotingenjör, service- och drifttekniker eller vision-tekniker. Kompetens som Automationsingenjör – robot är eftertraktad och ger stora möjligheter till arbete i Sverige och internationellt. 

 Den här utbildningen är utformad i samarbete med regionens tillverkningsindustri och ger dig spetskompetens inom de områden som arbetsgivarna efterfrågar. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från AFRY, 3 Button Group, ABB, AP & T, NPB Automation och Axelent.

Logotype 3 Button Group
Logotype AP&T
Logotype NPB
Logotype Afry
Logotype Axellent Engineering

Under utbildningen till Automationsingenjör - robot kommer du att få kunskaper om elkonstruktion inom automations-, och robotikområdet och få en förståelse av samspelet mellan maskin, elektronik och datorer. Utbildningen omfattar PLC, HMI- och robotprogrammering och du får kunskap om automatiserade processer samt grundläggande produktkännedom. Du får också kunskap om programmering, driftsäkring och analys av robotceller. Andra delar som du får kunskap om är bland andra servosystemet, optisk vision- och sensorteknik, maskinsäkerhet samt fjärrstyrning och övervakning av anläggningar.


Under utbildningen kommer du att få öva på att programmera industrirobotar och att rita el-scheman för el- och automationsanläggningar. Du kommer få träna på att driftsätta automatiserade el-/automations-anläggningar. Du kommer också att få öva på att planera och utföra provning och testning av anläggningarna samt att genomföra felsökning och utföra service och underhåll.


Under utbildningen får du använda metoder som utvecklar din förmåga att planera, genomföra och utvärdera projekt. Du kommer få också att få öva på att använda engelska som arbetsspråk i ditt arbetsutövande. Utbildningen sker i en av landets bäst utrustade robotverkstäder och våra lärare har lång erfarenhet från branschen.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping, Jönköping kommun.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Elektromekanik 100p , Mekatronik 1 100 p eller Fysik 1 Matematik 2 med lägsta betyget E eller motsvarade.
Anmälningskod: HJ-YT077
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Automationsingenjör - robot

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Yrkesrollen och projektledning
 • Elkonstruktion
 • Mekatronik
 • Styrsystem
 • Reglerteknik
 • LIA 1
 • Industriell IT
 • Maskinsäkerhet


År 2

 • Industriell Automation
 • Robotteknik 1
 • LIA 2
 • Robotteknik 2
 • Robotteknik 3
 • LIA 3
 • Examensarbete

Kontakta oss