Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2021-03-15 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Eksjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 400 yhp

Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en yrkeshögskoleutbildning som har tagits fram av branschen i samarbete med Jönköping University. Med rätt kunskap och förhållningssätt kan du hjälpa människor att utvecklas, se till deras resurser och ge dem möjligheter att växa som individer. För att du ska lyckas krävs en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur du bemöter människor utifrån ett professionellt sätt. Yrket kan vara både krävande och påfrestande samtidigt som det är meningsfull och utvecklande.


Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper om neuropsykiatri, pedagogiskt förhållningssätt, bemötande och kommunikation, behandlingsmetoder och förhållningssätt, etnicitet och integration samt aktuell lagstiftning inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta inom HVB-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma samt andra verksamheter inom psykiatrin.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. En stor del av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på en eller flera arbetsplatser. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Eksjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YL022
Examen: Yrkeshögskoleexamen Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

ÅR 1

 • Introduktionskurs, behandlingspedagog 20 Yh-P
 • LIA I - Lärande i arbete 5 Yh-P
 • Utvecklingspsykologi, standard 20 Yh-P
 • NPF, grundkurs 25 Yh-P
 • Kommunikation, förhållningssätt och samtalsmodeller 30 Yh-P
 • LIA II - Lärande i arbete 60 Yh-P
 • Grupprocesser, inriktning behandlingspedagog 20 Yh-P
 • Etnicitet, integration, mångfald 20 Yh-P


ÅR 2

 • Socialrätt och dokumentation, 15 Yhp
 • Socialt arbete och behandlingsmetoder, 35 Yhp
 • NPF, fördjupning med inriktning behandlingspedagog, 50 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp
 • Välfärdsteknik och digitalisering med inriktning behandlingspedagog, 20 Yhp
 • LIA III - Lärande i arbete, 55 Yhp

Kontakta oss