Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2021-09-15 - 2021-10-15
Programstart: Vår 2022
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Byggproduktionsledare, 400 yhp
Till ansökan

Nästa utbildningsstart är våren 2023.

Du kan redan nu ta del av utbildningens innehåll och upplägg enligt nedan och anmäla ditt intresse till utbildningen, se formulär längst ner på sidan.

Informationen om Programstart och Ansökningstid för starten våren 2023 kommer att uppdateras under hösten 2022.

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka en tjänst som arbetsledare eller chef inom byggsektorn där du kan ansvara för daglig ledning och samordning av personal i ett byggprojekt. Utbildningen ger dig god förståelse för arbetsuppgifter inom byggproduktion och husbyggnads- och anläggningsarbete och förbereder sig för att ansvara för det operativa genomförandet av ett byggprojekt.


Det omfattande engagemanget från branschen innebär att utbildningen håller en mycket hög kvalitet och möter de kompetensbehov som finns på marknaden just nu. Därför är det lätt att få jobb i din nya roll efter avslutad utbildning.

 Alla de stora byggföretagen engagerar sig – både i utbildningens utformning och i din praktik. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bl.a: Asplunds Bygg, Brantås Bygg, NCC, Skanska/JLB, PEAB, Ylab, Byggmästar´n i Skåne, NIMAB, Servicekuben, Thage & Söner, Ledarna, Jönköpings Läns Byggmästareförening, Byggföretagen och Tekniska Högskolan i Jönköping.

 

Logotype PEAB
LogotypeThage
Logotype Byggmästar´n i Skåne
Logotype NCC
Logotype Skanska
Logotype Brantås Bygg
Logotype YLAB
Logotype Asplunds

Utbildningen vänder sig till dig som har gått gymnasiets byggprogram och har jobbat några år. Det här är en välkänd och mycket omtyckt utbildning som har drivits i sin nuvarande form ända sedan 2007. Utbildningen är utformad så att du kan fortsätta att jobba parallellt med utbildningen. Under en normalvecka tillbringar du en dag i skolan och två dagar i lärande arbete (LIA) ute på företagen, medan två dagar är avsatta till självstudier.


Under utbildningen kommer du att få kunskap om byggprojektets arbetsprocesser och digitala verktyg. Du lär dig om lagar, regler och krav som berör byggprocessen. Aspekter som berör effektivitet och hållbarhetsfrågor behandlas. Du får också del av ledarskaps- och kommunikationsteorier.

 

Under utbildningen kommer du att lära dig att leda grupper och lösa konflikter. Du får träna på att använda analoga och digitala verktyg för genomförande och uppföljning av byggprojekt.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Stora delar av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Jönköpings Läns Byggmästareförening och Byggföretagen - Byggbranschens utbildningscenter.Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Våren 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: HJ-YTJ21
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Byggproduktionsledare

Utbildningstillfället i Jönköping

Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-YTJ21

Utbildningstillfället i Malmö

Ort: Malmö
Anmälningskod: HJ-YTM21

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Byggteknik 1
 • Intern och extern kommunikation
 • LIA Ledarskap 1
 • Byggteknik 2
 • Projekt- och ekonomistyrning
 • LIA Ledarskap 2

År 2

 • Betongteknik
 • Installationssamordning
 • LIA Ledarskap 3
 • Miljö-, bygglagstiftning och kvalitetssäkring
 • Produktionsregelverk
 • Ledarskap
 • LIA Ledarskap 4
 • Examensarbete

Kontakta oss

Malmö

Melanie Blockley Melanie.blockley@byggforetagen.se
Telefon: 040 35 26 51

Jönköping

Jan-Åke Anderssonjan-ake@jkpglbf.seTelefon:070-925 09 90