Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2021-09-15 - 2021-10-15
Programstart: Vår 2022
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Byggproduktionsledare, 400 yhp
Till ansökan

Utbildningen vänder sig till dig som har gått gymnasiets byggprogram och har jobbat några år. Det här är en välkänd och mycket omtyckt utbildning som har drivits i sin nuvarande form ända sedan 2007. Utbildningen är utformad så att du kan fortsätta att jobba parallellt med utbildningen. Under en normalvecka tillbringar du en dag i skolan och två dagar i lärande arbete (LIA) ute på företagen, medan två dagar är avsatta till självstudier.

 

Det omfattande engagemanget från branschen innebär att utbildningen håller en mycket hög kvalitet och möter de kompetensbehov som finns på marknaden just nu. Därför är det lätt att få jobb i din nya roll efter avslutad utbildning.
I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bl a: Asplunds Bygg, Brantås Bygg, NCC, Skanska, PEAB, Byggmästar´n i Skåne, NIMAB, Servicekuben, Thage & Söner, Ledarna, Jönköpings Läns Byggmästareförening, Byggföretagen och Tekniska Högskolan i Jönköping.

 

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Stora delar av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

 

Utbildningen ger dig god förståelse för byggproduktion och husbyggnads- och anläggningsarbete. Efter avslutade studier kan du jobba som arbetsledare och chef inom byggrelaterade verksamheter.

 

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka en tjänst som arbetsledare eller chef inom byggsektorn.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete). Du gör din praktik två dagar i veckan under hela utbildningens gång.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Våren 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: HJ-YTJ21
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Byggproduktionsledare

Utbildningstillfället i Jönköping

Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-YTJ21

Utbildningstillfället i Malmö

Ort: Malmö
Anmälningskod: HJ-YTM21

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

 • Byggteknik 1 35 Yhp
 • Intern och extern kommunikation 35 Yhp
 • LIA Ledarskap 1 30 Yhp
 • Byggteknik 2 25 Yhp
 • Projekt- och ekonomistyrning 35 Yhp
 • LIA Ledarskap 2 40 Yhp

År 2

 • Betongteknik 20 Yhp
 • Installationssamordning 20 Yhp
 • LIA Ledarskap 3 40 Yhp
 • Miljö-, bygglagstiftning och kvalitetssäkring 20 Yhp
 • Produktionsregelverk 20 Yhp
 • Ledarskap 20 Yhp
 • LIA Ledarskap 4 40 Yhp
 • Examensarbete 20 Yhp

Kontakta oss

Malmö

Melanie Blockley Melanie.blockley@byggforetagen.se
Telefon: 040 35 26 51

Jönköping

Jan-Åke Anderssonjan-ake@jkpglbf.seTelefon:070-925 09 90