PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elektroniktekniker, 400 yhp

Elektronik finns idag i allting och elektronikbranschen blir alltmer viktig för alla andra branscher och industrier. Elektronik har integrerats i nästan alla områden idag och elektronikbranschen spelar en alltmer central roll för olika branscher och industrier.

 

Framtida yrkesroll

Efter utbildningen kan du jobba som Elektroniktekniker, Testtekniker, Produktionstekniker, Produkttekniker, Produktionsberedare inom elektronik.

 

Spetskompetens inom elektronik
Efter utbildningen kommer du att vara rustad med den nödvändiga expertisen för att hantera service och reparation av elektronik. Du kommer att förvärva en gedigen förståelse för de olika delarna av kretsfunktionen. Dina färdigheter kommer inkludera lödning, inspektion och bedömning av kvalitet. Dessutom kommer du att kunna konstruera och designa kretskort samt planera och förbereda produktionen inom elektroniktillverkning.

 

Arbetsmarknaden är väldigt god för personer med elektronikkompetens och kompetensen är mycket eftertraktad.

 

Tidigare studerande berättar:

 

Vad jobbar du med idag?

 • I dag jobbar jag på Saab med enklare felsökning av produkter, dokumentering av instruktioner (kontrollinstruktioner, operationsinstruktioner,etc). I mina arbetsuppgifter ingår skapande av routing, supportera produktionen och flertalet andra grejer.

 

Vad har du med dig från utbildningen?

 • Utbildningen har gett mig en förberedande kunskap för det arbete jag har idag. Jag har tex lärt mig vikten av ESD, enklare felsökning av kretskort och LIA har förberett mig mycket bra.

//Kaveh Josefsson Kazem Ahvazi


 

Vad jobbar du med idag?

 • Idag arbetar jag som produkttekniker på Kitron AB i Jönköping inom prototyp- och seriemässig kretskorts tillverkning. Som produkttekniker har jag ett övergripande tekniskt ansvar mot kunder som jag har blivit tilldelad. Vilket gör att man arbetar med varierande produkter i nära relation med kunder.
  Några av mina arbetsuppgifter idag är att utföra tekniska beredningar, för-efterkalkyler, förbättringsarbeten och ge support till produktionen.


Vad har du med dig från utbildningen?

 • Den relevanta kunskapen jag har fått av utbildningen gav mig verktyg att hantera olika typer av utmaningar som förekommer inom mitt yrke. Detta kan handla om utmaningar inom design, producerbarhet, processflöden och generell problemlösning. I samband med LIA perioderna så fick man en mycket nyttig erfarenhet tidigt och exponering i näringslivet där man stötte på mängder av möjligheter.
  Är väldigt tacksam för de förutsättningar som utbildningen gav mig, utan dessa skulle jag inte sitta där jag sitter idag.

//Patryk Koch

 

Kaveh tidigare studerande

Kaveh tidigare studerande

Patryk tidigare studerande

Patryk tidigare studerande

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företag inom tillverkningsindustrin så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov. Den omfattar många praktiska moment där du kommer att få lära dig hur man arbetar som elektroniktekniker. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Fagerhult, Saab Surveillence, Kitron, Afry och Saab Training & Simulation.


Logotype Kitron
Logotype SAAB
Logotyp Afry
Logotyp Fagerhult

Under utbildningen till Elektroniktekniker dyker du ner i världen av elektronik! Utbildningen tar dig direkt till hjärtat av elektroniken – nämligen kretskortet. Du fördjupar dig i elektroniska komponenter och får förståelse för hur elektriska apparater verkligen fungerar. Här står kretskortet i fokus från allra första början. Stegvis kommer du att lära dig hur varje komponent samspelar för att skapa en enhet som fungerar som den ska.

 

Under utbildningen fördjupar du dig inom flera områden. Lödningskursen kommer att ge dig kunskap om avsyning och lödning, och detta kommer att utgöra grunden för certifiering, kontroll och avsyning i din framtida yrkesroll. Vidare kommer du att utforska de mångfacetterade komponenterna som utgör själva kretskortet, från dioder till transistorer, OP-förstärkare och DC-DC-omvandlare. Successivt bygger du upp din förmåga att designa och skapa kretsar i 3D programvara och fördjupar dig sedan i problemlösning och kretsscheman. Utbildningen inkluderar även färdigheter såsom att felsöka analoga och digitala kretsar samt reparera elektronikprodukter. Därtill kommer du att förvärva kunskap om driftsäkerhet, underhåll, produktionsekonomi och produktionsteknik, vilket gör dig rustad för en blomstrande karriär inom elektronikens värld.

 

Utbildningen sker i en välutrustad elektronikverkstad där du får laborera och öva praktiskt under utbildningen. Våra utbildare har lång erfarenhet av elektronikbranschen. Under utbildningen får du lära dig att använda metoder som utvecklar din förmåga att genomföra, analysera och reparera elektronik.

Våra yrkesutbildningar fokuserar starkt på att utveckla praktiska färdigheter för att säkerställa att du är väl rustad för din kommande yrkesroll och kan integreras smidigt på arbetsmarknaden. En betydande del av utbildningen, nämligen 25 procent, utgörs av praktik genom LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du kommer att tillbringa tid ute på ett eller flera företag. Detta ger dig möjlighet att omedelbart tillämpa dina nyligen förvärvade kunskaper i verkliga arbetsuppgifter samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inom branschen. På så sätt skapar vi en direkt koppling mellan din utbildning och den professionella världen, vilket ökar dina chanser att säkra en anställning direkt efter avslutad utbildning.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping.


Felsökning
Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT058
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elektroniktekniker

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Elektroniktekniker - Introduktion
 • Analog teknik
 • Design och konstruktion, analog
 • Produktionsteknik 1
 • LIA 1
 • Digital teknik 2
 • Design och konstruktion, digital
 • Digital mätteknik 25LIA 3
 • Examensarbete
 • LIA 2
 • Analog mätteknik
 • Produktionsteknik 2
 • Digital teknik 1
 • Lödningsteknik

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss