PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elkraftingenjör, 400 yhp

Utbildningen genomförs på distans med ett antal fysiska träffar i Jönköping. För mer info om distansupplägg Läs mer om utbildningen hos Yrkeshögskolan Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vill du ha en yrkesroll med stor efterfrågan och möjligheter att utvecklas? Efter den här utbildningen har du möjlighet att arbeta som elkraftsingenjör, projektör inom elkraft, driftplanerare, beredare eller driftmaskinist inom elkraft. Du får också gå de kurser som ingår i den allmänna behörigheten för elektriker.


Samhället står för en stor ut-, och ombyggnad av elnäten i framtiden så arbetsmarknaden är god. Utbildningen leder till en auktorisation inom såväl hög- som lågspänning. Efter utbildningen kan du vara en resurs som bidrar till att ställa om Sveriges elnät utifrån ett hållbarhetsperspektiv.


Som elkraftingenjör jobbar du med elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning. Du bedömer ritningsunderlag till nyanläggning och utbyggnation av befintliga elsystem, samt övervakar gällande regler och standarder.

 

Utbildningen har utformats i samarbete med ledande branschföretag för att möta deras behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från Afry AB, EFKAB, Projektteknik AB, Vinnergi AB, E.ON AB, Habo Kraft AB, Hitachi Energy AB, Jönköping Energi AB, WSP Jönköping, Omexom AB och Ramboll AB.

Logotype Projektteknik
Logotype Afry
Logotyp Eon
Logotype Efkab
Logotype WSP
Logotype Ramboll
Logotype Vinnergi
Logotype Jönköping Energi

Under utbildning kommer du bland annat lära dig att planera och utföra elinstallationer i starkströmsanläggningar. Du upprättar ritningar, kretsscheman och tillhörande dokumentation, samt utför de beräkningar och dimensioneringar som tillämpas. Du kommer att öva på att lösa olika problem och göra förebyggande underhåll i olika typer av elanläggningar och vid elinstallationer i elektriska starkströmsanläggningar.


Under utbildningen får du kunskap om regelverken för person-, egendoms- och funktionssäkerhet i elanläggningar. Du får också kunskap om projektledning, organisationsavtalsrätt och entreprenadsjuridik. Även frågor som berör kvalitet, miljö och arbetsprinciper behandlas.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Praktisk elllära, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
- Ellära 1, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller
- Fysik 1, 150 poäng med lägst betyg E/3/G
- Matematik 2, 100 poäng med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper
Behörighet: ELLER: Grundläggande behörighet, samt Elektromekanik och Mekatronik 1 ELLER minst 3 års arbetserfarenhet som elektriker ELLER motsvarande kompetens, enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen.
Anmälningskod: HJ-YT091
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Elkraftingenjör

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
 • Bygg- och beredningsprocesser inom elkraftsanläggningar
 • Elinstallationer i byggnader
 • Elkonstruktion
 • Elmaskiner – drivsystem
 • Högspänningsanläggningar
 • Kvalitet, miljö och säkerhet
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Lärande i arbete 3
 • Projektering av elkraftsystem
 • Elkraftskomponenter
 • Regler och standarder
 • Yrkesrollen - Elkraftingenjör
 • Övervakning och säkerhet inom högspänning
 • Examensarbete – Elkraftingenjör

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss