Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör, 400 yhp

Uppdaterad yrkeskompetens inom polymera material och tillverkningsmetoder är mycket efterfrågad i regionen. Efter utbildningen kan du jobba som polymeringenjör hos någon av regionens polymerproducenter.


Under utbildningen får du möjlighet att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom plastområdet. Du får lära dig att arbeta med och får förståelse för plasters användning och konstruktion, mekatronik, robotteknik, formverktyg och projektledning. Du kommer att arbeta med de formverktyg och programmeringsspråk som används vid plasttillverkning. I undervisningen utbildas du av lärare med lång erfarenhet från plastbranschen. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat IKEM, Engel, Fristad Plast, Emballator, Polymercentrum, Prototal och Ultrapolymers Nordic.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

 

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping.


Efter avslutad utbildning har du kompetensen att jobba som polymeringenjör, projektledare inom plast, komposit eller gummi, servicetekniker, produktutvecklare inom polymer samt konstruktör inom polymer.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Naturkunskap 1a1 med lägst betyget E eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-YT061
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

 • Yrkesroll och projektledning, 25 Yhp
 • Polymera material, grundkurs, 25 Yhp
 • Bearbetning av polymera material, grundkurs, 25 Yhp
 • LIA 1 – Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör, 25 Yhp
 • Konstruera i polymera material, 50 Yhp
 • Verktygsteknik för bearbetning av polymera material, 25 Yhp
 • Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yhp

 

År 2

 • Bearbetning av polymera material, fördjupning, 25 Yhp
 • Mekatronik, 25 Yhp
 • LIA 2 – Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör, 50 Yhp
 • Polymera material, fördjupning, 25 Yhp
 • Robotprogrammering, 25 Yhp
 • LIA 3 – Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör, 25 Yhp
 • Examensarbete, 25 Yhp

Kontakta oss