PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör, 400 yhp

Vill du bidra till arbetet med hållbarhet och att ställa om branschen? Ny kompetens inom cirkularitet, polymera material och tillverkningsmetoder är mycket efterfrågad i industrin och efterfrågan ökar i takt med att hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i samhället.

 

Efter utbildningen kan du jobba som polymeringenjör hos någon av regionens polymerproducenter.


 Jönköping ligger mitt i Sveriges ”Plastic Valley” och utbildningen har ett nära samarbete med branschorganisationer och gummi- och plastföretag i Sverige. Utbildningen är utformad och drivs i samarbete med företag i regionen, vilket säkerställer att du får den kompetens som efterfrågas av branschen och du har goda chanser till intressanta jobb. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från Nexan, IKEM, Engel, Emballator Lagan Plast, Polymercentrum, Polykemi och Prototal AB.

Logotype Emballator
Logotype Engel
Logotype Polymercentrum

I samarbete med branschorganisationer och regionens polymerföretag har vi utformat en utbildning som ger dig den senaste kompetensen inom polymerteknik.

 

Under utbildningen får du möjlighet att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom plastområdet. Du får kunskap om materialet, dess bearbetningsmetoder och konstruktion tillsammans med andra efterfrågade kompetenser som till exempel produktionsekonomi, projektledning och kvalitet.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Naturkunskap 1a1 med lägst betyget E eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-YT061
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Yrkesrollen
 • Polymera material, grundkurs
 • Bearbetning 1
 • Automation
 • Lärande i arbete 1
 • Konstruktion 1
 • Bearbetning 2


År 2

 • Konstruktion 2
 • Verktygsteknik för bearbetning av polymera material
 • Lärande i arbete 2
 • Kvalitet och hållbar produktion
 • Produktionsekonomi och projektledning
 • Lärande i arbete 3
 • Polymera material, fördjupning
 • Examensarbete - Hållbar produktion - plast- och polymeringenjör

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss