PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Javautvecklare, 400 yhp

Utbildningen bedrivs på heltid på distans med 6-7 obligatoriska träffar i Värnamo.

 

Efter avslutad utbildning kan du jobba med objektorienterad programmering med java, SQL, databasdesign och testdriven utveckling. Du kan du få roller som javautvecklare, applikationsutvecklare, systemutvecklare eller webbutvecklare.

Den här utbildningen är utformad i samarbete med ledande arbetsgivare i branschen och ger dig spetskompetens inom de områden som arbetsgivarna efterfrågar. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från IDATA AB, Jordbruksverket, Sogeti Sverige AB, Domstolsverket, Husqvarna Group och Sigma Technology.

Under utbildningen lär du dig att designa och utveckla säkra och skalbara javalösningar med klient-/serverlösningar. Du övar på att utföra enhetstester för att kunna säkerställa funktionaliteten hos komponenter och att utföra objektorienterad programmering med Java och relevanta ramverk. Du lär dig att tillämpa begrepp, teorier och modeller inom databaser, SQL och databasdesign. I utbildningen får du också kunskap om projektarbete och gruppdynamik, affärsmannaskap samt om agila metoder och testdriven utveckling.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo, Värnamo kommun.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Matematik 2 med lägst betyg E/3/G
- Programmering 1 med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod: HJ-YT090
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Javautvecklare

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Introduktion till javautveckling
 • Objektorienterad programmering med Java
 • Javautveckling 1
 • Javautveckling 2
 • IT-säkerhet och utvecklingsmetoder
 • Javautveckling för webb


År 2

 • Avancerad javautveckling
 • Lärande i arbete 1
 • Affärsutveckling för IT
 • Examensarbete - Javautvecklare
 • Lärande i arbete 2

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss