Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

event Kursstart: v. 35 2023
place Ort: distans med fysiska träffar i Värnamo
access_time Längd: 400 Yhp - 2 års heltidsstudier
rotate_right Ansökningstid: mars 2023

Efter avslutad utbildning kan du jobba med objektorienterad programmering med java, SQL, databasdesign och testdriven utveckling. Du kan du få roller som javautvecklare, applikationsutvecklare, systemutvecklare eller webbutvecklare.

Den här utbildningen är utformad i samarbete med regionens tillverkningsindustri och ger dig spetskompetens inom de områden som arbetsgivarna efterfrågar. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från IDATA AB, Jordbruksverket, Combitech AB, Sogeti Sverige AB, Domstolsverket, Aperit AB, Navcite Linköping AB, B3 Reach consulting, Nexer AB, Husqvarna

Under utbildningen lär du dig att designa och utveckla säkra och skalbara javalösningar med klient/serverlösningar. Du övar på att utföra enhetstester för att kunna säkerställa funktionaliteten hos komponenter och att utföra objektorienterad programmering med Java och relevanta ramverk. Du lär dig att tillämpa begrepp, teorier och modeller inom databaser, SQL och databasdesign. I utbildningen får du också kunskap om projektarbete och gruppdynamik, affärsmannaskap samt om agila metoder och testdriven utveckling.


Undervisning bedrivs i sal med den senast tekniken med avancerad program-, kamera- & ljudlösning, en hybridsal där du kan välja att vara med på plats eller online.

 

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo, Värnamo kommun.

event Kursstart: v. 35 2023
local_library Studieform: distans med fysiska träffar
place Ort: Värnamo
rotate_right Studietakt: 400 Yhp - 2 års heltidsstudier
rotate_right Ansökningstid: mars 2023

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:

 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kurser

 • Affärsutveckling för IT
 • Examensarbete
 • IT-säkerhet och utvecklingsprinciper
 • Javautveckling 1
 • Lärande i arbete 1
 • Objektorienterad programmering med Java
 • Lärande i arbete 2
 • Javautveckling 2
 • Javaapplikationsutveckling
 • Introduktion till javautveckling
 • Avancerad javautveckling

Kontakta oss