Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Ortsoberoende
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktions-, e-handels- och lagerlogistik, 200 yhp

Utbildningen vänder sig till dig som vill gå vidare i karriären och jobba med lager och logistik, till exempel som logistikutvecklare. Du kommer att lära dig att automatisera lagerverksamheter och anpassa dem efter logistikflödena inom e-handeln. Du får också kunskaper och verktyg för att kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning och kvalitetssystem. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med regionens tillverkningsföretag för att möta behovet ute i industrin. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Agility, Alfa Quality Moving, Fläktwoods, IKEA DS, Stena Recycling och Logpoint Södra Munksjön .För undervisningen ansvarar erfarna lärare och utbildningen gästas också av föreläsare från branschen.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerandeär du också berättigad till stöd från CSN.

 

Efter avslutad utbildning har du kompetens att söka arbeta som projektledare inom lagerlogistik, logistikutvecklare, Supply Chain koordinator, logistiker med e-handelskompetens, logistikkonsult eller lagerplanerare.

Våra yrkeshögskoleutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 30 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

LIA är primärt förlagd till företag i Jönköpingsregionen och vi uppmuntrar studerande att själva söka LIA-plats, särskilt om du bor utanför Jönköping. Mer information och stöd ges efter antagning.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 200 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Ortsoberoende
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet
samt
minst 18 månaders yrkeserfarenhet inom logistik, produktion, handel eller e-handel eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-YT074
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktions-, e-handels- och lagerlogistik

Kurser i utbildningen

Automatisering och digital transformation inom Ehandelslogistik 20 Yhp
E-handelssystem och digitala affärer 20 Yhp
Ekonomistyrning 20 Yhp
Examensarbete 20 Yhp
Lagerstyrning och materialflödesoptimering 20 Yhp
LIA 1 20 Yhp
LIA 2 40 Yhp
Projektledning, logistik och yrkesrollen som logistikutvecklare 20 Yhp
Värdeskapande logistik och miljöledningssystem 20 Yhp

Kontakta oss