Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Nässjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsledning industriell träbyggnation, 200 yhp

Anmälan till utbildningen öppnar mars 2023.

För intresseanmälan till utbildningen se kontaktinfo under Kontakta oss längst ner på sidan.

 

Produktionsledning industriell träbyggnation drivs av Träcentrum och förbereder dig för en yrkesroll som arbetsledare montagearbetsplats, arbetsledare produktionsenhet, montageledare bygg, montageplatschef eller produktionsledare industriell träbyggnation.


Utbildningen är anpassad för dig som i dag arbetar i ett företag som producerar och framställer allmänna hus och byggnader, trähus eller byggkomponenter eller för dig som vill komma in i branschen.


Se en film om utbildningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen Produktionsledning industriell träbyggnation är framtagen utifrån ett faktiskt kompetensbehov på arbetsmarknaden och utformad i samarbetet med företag i branschen. I utbildningens ledningsgrupp ingår bland annat följande företag: Eksjöhus modulbygg AB, Eksjöhus, OBOS, Derome, Frid & Hells bygg ab samt Atterfors Consulting AB.

Logotype Derome
Logotype Obos
Logotype Eksjöhus Modulbygg
Logotyp Eksjöhus

Produktionsledning industriell träbyggnation som läses på distans, ger dig möjlighet att bo kvar hemma och samtidigt studera. Det ger dig också möjlighet att jobba viss tid vid sidan av dina studier. Utbildningen är på ett år och innehåller digitala föreläsningar och möten med dina klasskamrater. Under året planeras dessutom 6 fysiska träffar.


Utbildningen ger dig kunskap och färdighet inom områden som: teknikutveckling, byggkonstruktion och byggprocess, relevant lagstiftning, kvalitets- och verksamhetsutveckling, hållbarhet samt ledarskap och kommunikation.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Träcentrum i Nässjö.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 200 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Nässjö
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YTN62
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsledning industriell träbyggnation

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kursöversikt

 • Industriell byggnation
 • Byggteknik och byggproduktion
 • Entreprenad och arbetsledning
 • LIA 1 – Produktionsledning Industriell Träbyggnation
 • Industriella byggsystem
 • Kvalitet, miljö och säkerhet
 • LIA 2 – Produktionsledning Industriell Träbyggnation
 • Examensarbete - Produktionsledning Industriell Träbyggnation

Kontakta oss