Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Ljungby
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Servicetekniker i fält - mobila arbetsmaskiner, 400 yhp

Vill du ha en roll som fullfjädrad servicetekniker och få jobba självständigt med problemlösning och fingerfärdigt mekande på mobila arbetsmaskiner?


Efter en 2-årig utbildning med 24 veckors praktik är du fältservicetekniker. Utbildningen gör dig till en fullfjädrad servicetekniker med den senaste branschkompetensen. Antingen har du en egen servicebuss och jobbar både utomhus och inomhus, alternativt jobbar du som servicetekniker i en verkstad. Du genomför service på olika maskiner, reparerar, felsöker och medverkar vid anpassning av nya maskiner till olika arbetsmoment. Du har ett varierande arbete med frihet under ansvar.


Sverige och världens företag behöver fältservicetekniker som klarar den senaste tekniken! Du får jobba med spännande företag, avancerad teknik och stora utmaningar. Det finns jobb på hemmaplan oavsett var du bor, men vill du ut i världen väntar en spännande framtid. Våra samarbetsföretag har maskiner jorden runt.

I Ljungbyregionen finns några av världens ledande tillverkare av truckar, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och andra specialmaskiner. Vid Utvecklingscentrum för Servicetekniker i Ljungby samarbetar de för att utbilda framtidens fältservicetekniker. I utbildningen samverkar representanter från John Deere Forestry AB, Linde Material Handling AB, Merlinum Forklift AB, Svetruck AB, Wirtgen Sverige AB, Maskinleverantörerna, Epiroc AB, Kalmar, Ljungbymaskin, Jungheinrich, Konecranes, Zeppelin, Still, Rottne, Maskinservice i Norden, Kranpunkten och SP Maskiner.

Logotype Jungheinrich
Logotype Still
Logotype SP Maskiner
Logotype Kranpunkten
Logotype Epiroc
Logotype Merklinum Forklift
Logotyp Maskinleverantörerna
Logotyp Ljungbymaskin
Logotyp Zeppelin Cat
Logotyp Rottne
Logotype Svetruck
Logotype Linde
Logotype John Deere
Logotype Maskinservice i Norden
Logotype Kalmar
Logotype Wirtgen Group
Logotype Konecranes

Utbildningen till Fältservicetekniker – mobila maskiner gör dig till en fullfjädrad servicetekniker. Du lär dig utföra reparation och underhåll av mobila arbetsmaskiners hydraulsystem och deras mekaniska system. Du får såväl teoretisk som praktisk kompetens, bland annat inom ellära och hydraulik. Du får också fördjupade kunskaper i maskinteknik, elektronik, digitalteknik, maskinstyrsystem och telematik.


Du lär dig att arbeta ute i fält med felsökning, service och reparation av mobila arbetsmaskiner, med den senaste tekniken. Praktiska delar som svetsning blandas med materialkunskap och IT-hjälpmedel för felsökning. Du lär dig att analysera och välja lämpligt material och metod för reparation och service, samt att utföra service- och underhållsarbete i linje med lagar, regler samt säkerhets- och miljöföreskrifter.


Under utbildningen tränas du på att hantera kundrelationer såväl i fält som vid förberedelse- och uppföljningsarbete, på såväl svenska som engelska. Du lär dig att ta fram underlag till fakturering och offertarbete.


I utbildningen ingår truckförarutbildning, traversutbildning, ADR-bevis samt C1-körkort.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 30 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Du får också goda möjligheter till sommarjobb och utlandspraktik. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Utvecklingscentrum för servicetekniker i Ljungby.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Ljungby
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt med lägsta betyget E/3/G i följande kurser
- Elektromekanik
eller
- Maskin- och lastbilsteknik - introduktion
eller
Fordon och redskap
eller
Teknik 1
eller motsvarande kunskaper
Behörighet: ELLER: Grundläggande behörighet, samt 1 års relevant arbetslivserfarenhet ELLER Fordonsprogrammet - ”Reparation av personbilar och lätta transportfordon”, enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen.
Anmälningskod: HJ-YT089
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Servicetekniker i fält - mobila arbetsmaskiner

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

 • Affärsmannaskap
 • Elektrifierade arbetsmaskiner
 • Fältserviceteknikerns roll, säkerhet och miljö
 • Lärande i arbete - 1
 • Lärande i arbete - 2
 • Lärande i arbete - 3
 • Lärande i arbete - 4
 • Maskinelektronik 1
 • Maskinelektronik 2
 • Maskinhydraulik 1
 • Maskinhydraulik 2
 • Maskinstyrsystem och telematik
 • Maskinteknik mobila arbetsmaskiner
 • Material och svetsteknik
 • Examensarbete - Servicetekniker i fält - mobila arbetsmaskiner

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss